22 marca to światowy Dzień Wody. Aż 2 mld osób na świecie żyje bez dostępu do czystej wody pitnej

Aż 2 mld osób na świecie żyje bez dostępu do czystej wody pitnej. Problem pogłębia się przez przyspieszające zmiany klimatu – podaje Polska Akcja Humanitarna. 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Dzień został ustanowiony aby zwrócić uwagę na problemy zarządzania zasobami słodkiej wody na świecie i propagować zrównoważone gospodarowanie nimi.

Światowy Dzień Wody jest obchodzony w tym roku pod hasłem „Przyśpieszyć zmiany” (Accelerating Change) i koncentruje się na konieczności wzmożenia wysiłków dla rozwiązania kryzysu związanego z dostępem do wody oraz do odpowiednich urządzeń sanitarnych i kanalizacji, z jakim od dawna boryka się nasza planeta, a który pogłębia się jeszcze wskutek gwałtownego wzrostu populacji świata, industrializacji, konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych  i postępujących zmian klimatycznych.

Ponad 70 proc. powierzchni Ziemi zajmuje woda, ale tylko 2,5 proc. to woda słodka, a tylko 1 proc. jest dostępna do spożycia. Z tego powodu woda jest cennym zasobem, którego wartość jest niemożliwa do przecenienia. Co roku, 22 marca prezentowany jest aktualny raport na temat Wody na Świecie.

Światowy Dzień Wody ustanowiony został 22 grudnia 1992 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Bezpośrednią przyczyną jego proklamowania była rekomendacja Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju, inaczej zwanej Szczytem Ziemi, która odbyła się w czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro i zasłynęła przyjęciem Agendy 21 – wszechstronnego planu działań na wiek XXI dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma wpływ na środowisko.

Jeden z rozdziałów Agendy poświęcony został problemom zasobów świeżej wody na świecie, jako bodaj najważniejszym spośród wszystkich zagadnień związanych ze środowiskiem.

(GN)

Fot: worldwaterday.org

UNICEF: 7 mln dzieci w Ukrainie nie ma stałego dostępu do elektryczności, ogrzewania i wody

WHO i UNICEF ostrzegają: Ponad 800 mln dzieci na świecie nie może umyć rąk w szkole