25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet organizacje związkowe zrzeszone w Europejskim Komitecie Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE) zaapelowały o przyjęcie dyrektywy UE ws. zapobiegania i zwalczania wszelkich form przemocy ze względu na płeć w szczególności w miejscu pracy.

Stanowisko ETUCE jest dostępne tutaj. Data Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet upamiętnia opozycjonistki z Dominikany, siostry Mirabal, zamordowane na polecenie dyktatora Rafaela Trujillo 25 listopada 1960 roku. Dzień ten został ustanowiony w 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, inicjatywę poparła także Unia Europejska.

„Co 30 sekund w Polsce jakaś kobieta doświadcza przemocy, a 400 z nich umiera rocznie z jej powodu. Według Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, ponad 240 milionów kobiet i dziewcząt na świecie zostało ofiarami przemocy w zeszłym roku.” – czytamy na stronie niebieskalinia.pl. Według danych policji, w ub. roku prawie 75 proc. osób, które były ofiarami przemocy w Polsce, to kobiety.

Aby lepiej zwalczać przemoc ze względu na płeć we wszystkich krajach UE, we wrześniu 2021 r. posłowie do PE wezwali Komisję Europejską do uznania jej za przestępstwo w świetle prawa UE, obok terroryzmu, handlu ludźmi, cyberprzestępczości, wykorzystywania seksualnego i prania pieniędzy. Umożliwiłoby to wprowadzenie wspólnych definicji prawnych, norm i minimalnych sankcji karnych w całej UE.

Inicjatywa jest następstwem apelu z lutego, kiedy Parlament zażądał utworzenia dyrektywy UE w sprawie zapobiegania o zwalczania wszelkich form przemocy ze względu na płeć.

(JK, GN)

Fot: ETUCE

33 organizacje oświatowe alarmują Europę ws. Konwencji Stambulskiej. „Edukacja jest ważnym obszarem przeciwdziałania przemocy”