„Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w obchodach Dnia Ochrony Danych Osobowych”. List prezesa UODO do uczniów i nauczycieli

28 stycznia przypada Dzień Ochrony Danych Osobowych. W tym roku obchodzimy go już po raz 17. „Z dumą i satysfakcją mogę powiedzieć – bez Was, Szanowni Dyrektorzy, Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice, Dzień Ochrony Danych Osobowych nie byłby tym samym. Bardzo dziękuję za wkład pracy, ogromne zaangażowanie w realizowane zadania w Programie i wspieranie działań edukacyjnych Urzędu” – napisał prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak w specjalnym liście z tej z okazji. List publikujemy w całości.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice,

28 stycznia 2023 r. już po raz 17. obchodzimy w Polsce ustanowiony przez Radę Europy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Jest to szczególna okazja do zwrócenia uwagi na wyzwania związane z potrzebą ochrony prywatności i danych osobowych w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii. Organizowane wydarzenia podkreślają znaczenie rocznicy podpisania 28 stycznia 1981 r. Konwencji 108 o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych – międzynarodowego aktu prawnego, w którym po raz pierwszy uregulowano kwestie ochrony danych osobowych.

W tak dynamicznie zmieniającym się świecie nowych technologii każdy dzień przynosi nowe rozwiązania, a także narzędzia do nauki, komunikacji czy zabawy. Każde z tych rozwiązań tworzy dla nas szanse rozwoju. Jednocześnie zdobycze technologii stwarzają też zagrożenia, których możemy nie dostrzegać. I choć wyzwań dla ochrony danych osobowych w szybko rozwijającym się technologicznie świecie nie brakuje, to nie jesteśmy względem nich bezbronni.

Szkoła jest miejscem, w którym o tych wyzwaniach można i trzeba rozmawiać. Wiedza dotycząca zastosowań nowych technologii jest niezbędna do bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Dzień Ochrony Danych Osobowych stanowi wyjątkową okazję do podejmowania wielu różnorodnych aktywności w szkołach, a także spotkań i wymiany poglądów podczas organizowanych wydarzeń.

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że coroczne obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych i współpraca ze szkołami w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa” są dla mnie źródłem nadziei i inspiracji w codziennym pełnieniu obowiązków Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na przestrzeni lat aktywny udział tysięcy szkół przynosi niecenioną korzyść, wiedzę i potrzebne umiejętności młodym ludziom w obszarze ochrony danych osobowych.

Z dumą i satysfakcją mogę powiedzieć – bez Was, Szanowni Dyrektorzy, Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice, Dzień Ochrony Danych Osobowych nie byłby tym samym. Bardzo dziękuję za wkład pracy, ogromne zaangażowanie w realizowane zadania w Programie i wspieranie działań edukacyjnych Urzędu.

Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w obchodach Dnia Ochrony Danych Osobowych i życzę wielu owocnych, wartościowych spotkań oraz dyskusji na temat ochrony danych osobowych.

Z wyrazami szacunku,

Jan Nowak

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

***

>> Głos Nauczycielski jest patronem medialnym XIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”.

>> Więcej informacji na temat programu: https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts

Fot. UODO

Prezes UODO: Warto rozmawiać z uczniami, jak chronić dane osobowe gdy korzystają z nowych technologii

UODO: Zbliża się XVII Dzień Ochrony Danych Osobowych (program)

UODO ruszył z ODOlekcjami. To projekt edukacyjny dla uczniów w ramach XIII edycji programu “Twoje Dane – Twoja Sprawa”