51 Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna. Polscy uczniowie wracają z medalami

Nasza reprezentacja na 51. Międzynarodową Olimpiadę Chemiczną w Paryżu zdobyła trzy srebrne i jeden brązowy medal. To kolejny sukces uczniów z Polski. Niedawno deszcz medali spadł na młodych matematyków, fizyków i biologów.

Oto laureaci olimpiady chemicznej z Polski:

– Grzegorz Procyk (73 miejsce, medal srebrny) z ZS UMK GiLA w Toruniu (nauczyciele mgr Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska, dr Andrzej Wolan) – uczeń mieszka w Dzierzgoniu,

– Dominik Bałaban (80 miejsce, medal srebrny) z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie (nauczyciel dr Wojciech Przybylski) – uczeń mieszka w Tychach,

– Kordian Głąbowski (101 miejsce, medal srebrny) z II LO im. Mieszka I w Szczecinie (nauczycielka mgr Teresa Kołogrecka Bajek),

–  Mikołaj Wawrzyniec Popławski ( 107 miejsce, medal brązowy) z II LO im. Prof. Kazimierza Morawskiego (nauczyciel mgr Marian Sztaba)

Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna trwała 10 dni, chociaż sama rywalizacja to pięciogodzinne zawody laboratoryjne, które odbyły się 24 lipca i pięciogodzinne zawody teoretyczne 26 lipca. W tym czasie zawodnicy mają do wykonania i opisania trzy zadania laboratoryjne oraz 8–10 rozbudowanych zadań teoretyczno-rachunkowych.

Niedawno młodzi Polacy święcili tryumfy na międzynarodowych olimpiadach z matematyki i fizyki oraz biologii. Pisaliśmy o tym m.in. tutaj:

Kolejny międzynarodowy sukces polskich uczniów. Tym razem na olimpiadzie z biologii

(JK, GN)

Fot: MEN/Twitter