Akcja „Podaruj wiersz” na 70-lecie Szkół Stowarzyszonych UNESCO

Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO świętuje w 2023 roku 70. lecie istnienia. W związku z jubileuszem, Polski Komitet ds. UNESCO zaproponował, aby wszystkie szkoły należące do tej międzynarodowej sieci wspólnie przeprowadziły akcję „Podaruj wiersz” w Światowym Dniu Poezji, 21 marca 2023 r.

Światowy Dzień Poezji (Wolrld Poetry Day) jest obchodzony z inicjatywy UNESCO. Ustanowiono go podczas 30. sesji konferencji generalnej tej organizacji w Paryżu w dniach 26 października – 17 listopada 1999 r.  Ma na celu promocję czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie oraz wspierania krajowych, regionalnych i międzynarodowych ruchów poetyckich” oraz „danie nowego impulsu do docenienia i nadania rangi poezji oraz wspierania krajowych, regionalnych i międzynarodowych ruchów poetyckich”.

Akcji„Podaruj wiersz”, którą od kilku lat organizuje w Polsce Fundacja im. Zbigniewa Herberta przyświecają cele zbieżne z obchodami Światowego Dnia Poezji. „W uznaniu dla humanistycznych wartości, które krzewi i prostoty samego pomysłu, akcja była kilkakrotnie obejmowana patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO i realizowana przez placówki członkowskie ASPnet zarówno w naszym kraju, jak i w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii” – czytamy w komunikacie.

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla akcji „Podaruj wiersz”.

Więcej o akcji UNESCO tutaj.

W 1953 roku powstał program Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Przystąpiły wówczas do niego 33 szkoły ponadpodstawowe w 16 krajach. Dziś w programie uczestniczy 12000 instytucji oświatowych ze 182 krajach, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na placówkach kształcenia nauczycieli.

Polskie szkoły przystąpiły do tego programu w 1956 roku. Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO „łączy się z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia”.

(GN)

Fot: ONZ

We wtorek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego