We wtorek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

„Edukacja wielojęzyczna – konieczność transformacji edukacji” – to hasło tegorocznego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Ustanowione przez UNESCO święto jest obchodzone 21 lutego. W tym roku obchodzimy je po raz 24.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego wybrany został 21 lutego, aby upamiętnić wydarzenia 1952 r., kiedy to w Dhace (Bangladesz) doszło do demonstracji, a następnie zamordowania pięciu studentów, domagających się uznania ich języka ojczystego – bengalskiego – za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesnego państwa Pakistan. Święto ustanowiono w 1999 r., a rok później po raz pierwszy je obchodzono.

Temat tegorocznych obchodów „Edukacja wielojęzyczna – konieczność transformacji edukacji” podkreśla znaczenie różnorodności kulturowej i językowej dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw.

„Społeczeństwa wielojęzyczne i wielokulturowe istnieją dzięki swoim językom, które przechowują i przekazują kolejnym pokoleniom tradycyjną wiedzę i kulturę” – podkreśla UNESCO.

„Różnorodność językowa jest jednak coraz bardziej zagrożona w miarę systematycznego znikania coraz większej liczby języków. Mimo postępów, jakie udało się poczynić na świecie w zakresie edukacji wielojęzycznej i zrozumienia jej wagi, zwłaszcza we wczesnym okresie szkolnym, w dalszym ciągu 40 procent populacji świata nie ma dostępu do edukacji w języku, którym posługuje się na co dzień lub który rozumie” – wskazano.

UNESCO definiuje edukację wielojęzyczną jako “wykorzystywanie dwóch lub większej liczby języków jako narzędzi uczenia się i zdobywania wiedzy”. Termin „edukacja wielojęzyczna” powstał w 1999 roku dla określenia zjawiska posługiwania się co najmniej trzema językami w procesie edukacji: rodzimym dialektem (językiem społeczności lokalnej), językiem ojczystym oraz językami komunikacji międzynarodowej. Dwa pierwsze mają decydujące znaczenie w edukacji, natomiast języki obce niezbędne są dla zrozumienia problemów globalnych, pełnią więc ważną rolę w dorastaniu człowieka do globalnego obywatelstwa.

Język ojczysty i języki lokalne to najważniejsze, niezastąpione drogi przekazu kultury, wiedzy i mądrości, natomiast wielojęzyczność ma znaczenie dla realizacji wszystkich celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i towarzyszących im zadań, nie tylko Celu 4., mówiącego o zapewnieniu powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji, ale także Celów dotyczących rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i zdrowia oraz zrównoważonej konsumpcji i zapobiegania zmianom klimatycznym.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 21 lutego 2023 r. Rada Języka Polskiego we współpracy z Prezydentem Miasta Poznania, organizuje debatę z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, zatytułowaną w tym roku „Język a wojna”. Więcej tutaj

Już po raz piąty serwis Nadwyraz.com promujący język polski i rodzimą literaturę przy współudziale serwisu Polszczyzna.pl zbadał najczęściej pojawiające się błędy popełniane przez polskojęzycznych internautów. Cały raport znajduje się tutaj.

(JK, GN)

“Inflacja” zwycięzcą w głosowaniu internetowym na Słowo Roku 2022. W głosowaniu językoznawców zwyciężył wyraz „wojna”

Młodzieżowe Słowo Roku. Prof. Anna Wileczek: „Śmiertelnik” czeka jeszcze w poczekalni