„Alarm dla edukacji i nauki”. Petycja nauczycieli do premiera

Z okazji Święta Edukacji Narodowej środowiska nauczycielskie skierowały list do premiera Mateusza Morawieckiego. „Postanowiliśmy napisać do Pana w dniu, który powinien być naszym świętem i właściwie to Pan powinien napisać do nas i złożyć nam życzenia. To jednak nie jest czas na świętowanie. To czas na alarm dla edukacji” – czytamy m.in. w liście podpisanym przez grupy nauczycieli skupionych na Facebooku, rodziców, organizacje pozarządowe, pracowników naukowych i nauczycieli. List podpisał też prezes ZNP Sławomir Broniarz.

List został skierowany do premiera, a nie ministra edukacji narodowej, bo – jak piszą nauczyciele – kierownictwo MEN zawiodło ich w czasie kryzysu pandemicznego, a podejmowane ostatnio decyzje „powodują stan narastającego chaosu i niepewności”. Chodzi tu o połączenie ministerstw edukacji i nauki oraz postawienie na ich czele posła Przemysława Czarnka.

Zdaniem sygnatariuszy potrzebna jest całkowita przebudowa systemu oświaty. Na tę chwilę niezbędne są jednak działania naprawcze w kilku obszarach głównie związanych z bezpieczeństwem w szkołach w związku z pandemią koronawirusa, a także z motywacją nauczycieli do pracy.

Szanowny Panie Premierze,postanowiliśmy napisać do Pana w dniu, który powinien być naszym świętem i właściwie to Pan…

Opublikowany przez Protest z Wykrzyknikiem Środa, 14 października 2020

 

„Domagamy się realizacji gwarantowanego Konstytucją prawa do bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników oświaty oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Obecnie klasy szkolne są jedynymi miejscami wyjętymi spod reżimu sanitarnego ustalonego dla tzw. strefy żółtej. Domagamy się zatem stosowania w szkołach tych samych reguł bezpieczeństwa, które chronią obywateli na obszarze całego kraju” – czytamy.

Jednocześnie, jak podkreślają sygnatariusze listu, niezbędne jest przygotowanie szkół do nauki na odległość.  „Nie poczyniono koniecznych nakładów finansowych, nauczyciele nie zostali przeszkoleni i nie mają odpowiedniego sprzętu do pracy zdalnej. Uczniowie i uczennice nie mają zapewnionego równego dostępu do takiej formy edukacji, a powodem jest czasem brak Internetu, komputerów lub ograniczenia w dostępie, gdy domownicy współdzielą urządzenia” – podkreślają.

Pełną treść listu można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

ZNP: Domagamy się bezpiecznych warunków nauki i pracy w placówkach oświatowych