Aleksandra Janicka z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach Nauczycielem Jutr@!

Aleksandra Janicka, nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym im. Misia Uszatka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Strzyżowicach, zdobyła tytuł Nauczycielem Jutr@!

W Konkursie organizowanym wspólnie przez Głos Nauczycielski i Fundację Orange nagradzamy nauczycieli, którzy wyróżniają się otwartością na prowadzenie zajęć z uczniami opartych na angażujących metodach, zgodnych z potrzebami „cyfrowych tubylców”. I którzy potrafią w twórczy sposób wykorzystać nowe technologie lub e-zasoby do prowadzenia ciekawych i angażujących lekcji. Ważny przy tym jest moment zmiany w pracy nauczyciela, to, w jaki sposób przełamuje on wewnętrzne bariery, podejmuje wyzwania, poszukuje innowacyjnych rozwiązań.

Pani Aleksandra pracuje z dziećmi w oparciu o edukację planu daltońskiego. Plan daltoński zakłada naturalne podążanie za dzieckiem, jego potrzebami i możliwościami. Dzięki takiemu podejściu, dzieci pod opieką Pani Aleksandry wiele zadań podejmują z własnej inicjatywy. Swoje pomysły i oczekiwania przedstawiają także w trakcie spotkań Rady Dziecięcej, której powstanie Pani Aleksandra zainicjowała.

Dzieci zabierają głos w takich tematach jak zakup zabawek, uczestniczą w kreowaniu jadłospisu, podejmują decyzje o organizacji ciekawych dni tematycznych i innych. Nauczycielka korzysta z urządzeń łączących nowoczesne technologie z rozszerzoną rzeczywistością. Wprowadza dzieci do kodowania i programowania poprzez zabawy z użyciem Robotów BeeBot, rozwijając myślenie abstrakcyjne, sekwencyjne i orientację kierunkową. Co ważne, tutoring rówieśniczy, praca w losowanych parach i grupach daltońskich nauczyły przedszkolaków współpracy. Owocem podjętych działań na rzecz prawidłowego i wszechstronnego rozwoju wychowanków jest spełnienie pedagogicznych marzeń o placówce skierowanej na dziecko.

Jury postanowiło w tym roku przyznać także nagrodę specjalną w Konkursie Nauczyciel Jutr@ (za szczególną postawę i działania na rzecz uczniów i uczennic). Nagrodę otrzymał Artur Tutka, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu

Uczeń zawsze stoi w centrum wszelkich działań edukacyjnych Pana Artura. Każdy uczeń jest dla niego tak samo ważny. Młodzi ludzie chętnie z nim rozmawiają, otwierają się i powierzają wiele swoich osobistych problemów. Pan Artur określa swoich uczniów mianem Pracowitych Żuczków, oddaje im klucze do drzwi swojej pracowni, którą określa mianem „piwnicy”. Dzieją się w tej „piwnicy” prawdziwe cuda edukacji m.in. powstają ręce 3D oraz klawiatury dla osób niepełnosprawnych. Pan Artur wzmacnia w młodych ludziach poczucie własnej wartości, uczy sięgania po marzenia nawet te, które wydają się niemożliwe. Żuczki okrzyknęły swojego nauczyciela królem druku 3D, jest od dla nich mentorem i często przyjacielem.

Finaliści Konkursu NAUCZYCIEL JUTR@:
* Agnieszka Kopacz, nauczycielka j. polskiego i informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie,
* Nina Kowalik, nauczycielka j. polskiego, j. angielskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 1939 w Mokrej,
* Dominika Siwek, nauczycielka prowadząca zajęcia w zakresie funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, rewalidację, nauczycielka informatyki w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce – Leszczynach,
* Hanna Stachera, nauczycielka informatyki w Technikum dla Niewidomych w Laskach.

Wszystkim nagrodzonym i finalistom gratulujemy!

(PS, GN)

Zdjęcia: Rajmund Nafalski

Zobacz też:

Aleksandra Janicka, Nauczyciel Jutr@: Rada Dziecięca to najfantastyczniejsza rzecz, jaką udało się zrobić