„Alfabet ruchowy dla najmłodszych” Eksperci wychowania fizycznego przygotowali poradnik dla nauczycieli WF-u

Eksperci z polskich akademii wychowania fizycznego przygotowali poradnik zatytułowany „Alfabet ruchowy i podstawowe umiejętności ruchowe dla dzieci w wieku 6–12 lat”. Publikacja powstała w ramach realizacji programu „WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”. Jej zadaniem jest wsparcie nauczycieli w procesie kształtowania podstawowych umiejętności ruchowych dzieci.

Przewodnik został napisany pod redakcją naukową prof. Andrzeja Kosmola, dr Zuzanny Mazur i dr Katarzyny Płoszaj z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jego współautorami są eksperci – naukowcy i praktycy z akademii wychowania fizycznego z całej Polski.

Autorzy podzielili publikację na dwie główne części:

>> teoretyczną – koncentrującą się na koncepcji alfabetu ruchowego (physical literacy), która jest szeroko rozwijana w systemach edukacyjnych takich krajów jak Kanada, Australia, Anglia, USA czy Irlandia,

>> praktyczną – poświęconą  omawianiu podstawowych umiejętności ruchowych oraz przedstawieniu wskazówek i praktycznych zastosowań koncepcji przedstawionej w części teoretycznej.

Przypomnijmy, że inicjatywa „WF z AWF – Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości” jest realizowana we współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Raport podsumowujący trzecią edycję programu przedstawili we wtorek w Warszawie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maciej Gdula i rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego prof. Bartosz Molik.

– Program „WF z AWF” jest potrzebny i bardzo istotny. Daje możliwość zbadania, jak wygląda stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży i co należy robić, aby tę kondycję fizyczną poprawić. Uzyskane wyniki badań są doskonałym materiałem dla naukowców oraz ekspertów ze wszystkich akademii wychowania fizycznego zaangażowanych w realizację projektu. My ten projekt będziemy wspierać – zaznaczył podsekretarz stanu w MNiSW.

Podczas konferencji przedstawiono raport merytoryczny podsumowujący trzecią edycję programu.

Raport opracowany przez specjalistów potwierdził pogorszenie kondycji fizycznej, głównie poziomu wydolności krążeniowo-oddechowej dzieci i młodzieży, które wymagają strategicznych działań w skali globalnej.

– Od lat dziewięćdziesiątych poziom kondycji fizycznej dzieci i młodzieży regularnie spada. Efekt pandemii dodatkowo wzmocnił ten trend. Nasze dzieci w okresie ostatnich 10 lat stały się cięższe średnio od 2 do 4 kilogramów. Dodatkowo u 20-25 proc. chłopców i 15-17 proc. dziewcząt zdiagnozowano występowanie otyłości brzusznej. Niezwykle dla nas alarmującą sytuacją jest istotny spadek wydolności krążeniowo-oddechowej. Natomiast jest jeden pozytywny sygnał. Nasze badania pokazują, że dzieci które od 2021 roku uczestniczą w dodatkowych zajęciach w Sport-Klubach poprawiają swoją wydolność krążeniowo-oddechową. Dobre, ukierunkowane i celowe zajęcia, aktywizujące dzieci i młodzież, są w stanie poprawić wydolność krążeniowo oddechową i wydolność fizyczną – dodaje rektor AWF Bartosz Molik.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj Przewodnik można pobrać tutaj

(GN)

Ministrowie edukacji i sportu przekonują nauczycieli WF do programu „Sportowe Talenty