Apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do członków społeczności akademickiej ws. wyborów parlamentarnych

„Przed nami wybory parlamentarne, moment istotny dla naszej demokracji oraz dla przyszłości nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Nasz udział w wyborach jest nie tylko wyrazem obywatelskiej odpowiedzialności, lecz także sposobem wpływania na kształt spraw zasadniczych. Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu i do oddania ważnego głosu” – czytamy m.in. w apelu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do członków społeczności akademickiej.

„My, ludzie nauki, przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa, gospodarki i kultury. Decyzje podejmowane na szczeblu parlamentarnym mają znaczący wpływ na warunki pracy, finansowanie badań, innowacje oraz na jakość całego procesu edukacji” – przypomina w imieniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego jej przewodniczący prof. Marcin Pałys

„Państwa udział w wyborach to nie tylko wybór przedstawicieli, ale również możliwość wskazania priorytetów, jakie chcielibyśmy wprowadzić. Niezależnie od tego, czy jesteśmy nauczycielami akademickimi, badaczami, doktorantami, pracownikami administracji i służb wspomagających instytucje nauki i edukacji, czy też wciąż zdobywającymi wiedzę i umiejętności studentami, dzięki udziałowi w wyborach nasz głos ma znaczenie dla decyzji podejmowanych na poziomie parlamentarnym i rządowym” – podkreśla.

„Pragniemy podkreślić, że głosy wyborcze oddziałują na kształtowanie ogólnych kierunków rozwoju naszego kraju. Udział w procesie wyborczym jest szansą wyrażenia aspiracji cywilizacyjnych rozwijającej się Polski, w której nauka i edukacja odgrywać będą kluczową rolę. Bądźmy przykładem obywatelskiego zaangażowania dla wszystkich współobywateli pragnących postępu i rozwoju” – apeluje rada.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Rada współdziała z organami władzy publicznej w zakresie polityki naukowej państwa.

(GN)

Alarm dla polskiej szkoły. Odezwa byłych członków kierownictwa ZNP: Ratujmy edukację – mamy siłę, by tego dokonać – jako wyborcy

Prof. Strzembosz w liście otwartym do młodych wyborców. „Jestem człowiekiem, który wie co to jest i do czego prowadzi władza autorytarna”