Apel ZNP, EI i EARTHDAY.ORG. Walka ze zmianami klimatycznymi musi mieć edukacyjną twarz

Miliony nauczycieli na całym świecie wzywają rządy do nadania priorytetowego znaczenia edukacji klimatycznej na zbliżającej się konferencji klimatycznej ONZ – piszą we wspólnym apelu  apelu Sławomir Broniarz, David Edwards i Kathleen Roger. Tekst apelu publikujemy poniżej…

Rządy na całym świecie pomijają rolę dwóch ważnych grup społecznych w walce ze zmianami klimatycznymi i budowaniem sprawiedliwych, zrównoważonych społeczeństw – nauczycieli i uczniów.

Jeśli ludzkość ma dziś uniknąć najgorszych konsekwencji globalnego ocieplenia i przyspieszyć rozwój ekologicznej, czystej i zrównoważonej gospodarki jutra, musi zacząć już od edukacji szkolnej.

Już w 1992 r., kiedy narody zjednoczyły się, by podpisać pierwsze porozumienie klimatyczne ONZ, światowi przywódcy zauważyli, że częścią odpowiedzi na te wyzwania musi być edukacja.

Obecnie zbyt wiele szkół na całym świecie pozostaje prawie nietkniętych tym śmiałym i wizjonerskim planem, mimo wysiłków wielu nauczycieli i organizacji w celu wypełnienia luki pozostawionej przez rządy.

Niedawny raport grupy młodzieżowej Teach the Future wykazał, że 70 proc. nauczycieli w Wielkiej Brytanii, która będzie gospodarzem kolejnej konferencji klimatycznej ONZ, uważa, że ​​nie przeszli odpowiedniego szkolenia, aby uczyć o zmianach klimatu.

Są to konstatacje, których można byłoby dokonać w prawie każdym kraju na całym świecie, a młodzi ludzie potwierdziliby, że jeśli w ogóle uczy się o zmianach klimatu, to często jest to pobieżne lub przemilczane na lekcjach przedmiotów ścisłych lub geografii.

Zagrożenie klimatyczne przekształciło się teraz w kryzys klimatyczny, wpływając na każdy aspekt życia i zmniejszając szanse zapobieżenia pogłębianiu się zmian klimatu. Problem niedoceniania znaczenia edukacji klimatycznej stał się więc narodową i międzynarodową odpowiedzialnością.

Naukowcy doszli ostatnio do wniosku, że bez dobrej edukacji klimatycznej szanse na zrealizowanie ograniczeń określonych w porozumieniu klimatycznym z Paryża z 2015 r. pozostaną raczej odległą nadzieją niż rzeczywistością.

Utrzymanie nadziei na budowanie ekologicznych, zrównoważonych gospodarek i nowych, zapewniających godne wynagrodzenie miejsc pracy, zależy od umiejętności, wiedzy i entuzjazmu, które zapewnia wysokiej jakości edukacja.

W przeddzień Szczytu Klimatycznego zwołanego przez prezydenta USA Joe Bidena ponad 32,5 mln nauczycieli w 178 krajach na wezwanie Międzynarodówki Edukacyjnej – Education International zorganizuje własny szczyt, aby powiedzieć: „Dość!” i podjąć działania na rzecz zrównoważonej przyszłości, której wszyscy potrzebujemy, by przetrwać.

Jako organizacja członkowska Międzynarodówki Edukacyjnej – Education International Związek Nauczycielstwa Polskiego w pełni popiera pogląd, że w każdym zakątku świata walka ze zmianami klimatycznymi musi mieć edukacyjną twarz i głos nauczyciela.

Wychowawcy na całym świecie są wspierani nie tylko przez siebie nawzajem, ale także przez miliony młodych ludzi, którzy organizują się na rzecz zmian. Obywatele popierają również zwiększone ambicje w zakresie edukacji klimatycznej.

Zeszłoroczne Zgromadzenie Klimatyczne w Wielkiej Brytanii wskazało jako ważne wiele działań, takich jak opodatkowanie lotów krótkodystansowych czy zmiana wzorców żywieniowych, ale postulaty te zostały wsparte żądaniem wzmocnienia i poszerzenia edukacji klimatycznej i świadomości społecznej.

Badanie przeprowadzone w 2015 r. w około 80 krajach przez World Wide Views wykazało, że większość zwykłych obywateli od Polski po Stany Zjednoczone postrzega edukację klimatyczną jako priorytet w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Nauczyciele i grupy młodzieżowe są również częścią międzynarodowej inicjatywy edukacji klimatycznej, której przewodzi EARTHDAY.ORG i która obejmuje obecnie ponad 450 organizacji z sześciu kontynentów.

Nadszedł czas, aby rządy, poczynając od Konferencji Klimatycznej ONZ w Glasgow w listopadzie, dotrzymały obietnicy z 1992 r.

Nadszedł czas, aby uczynić wysokiej jakości edukację klimatyczną obowiązkowym, podstawowym przedmiotem dla wszystkich i włączyć ją w krajowe plany klimatyczne oraz krajowe programy nauczania na całym świecie.

Wysokiej jakości edukacja o zmianach klimatu obejmuje świadomość ekologiczną, wiedzę i umiejętności związane z rozumieniem wpływu rolnictwa i przemysłu na środowisko i zdrowie człowieka, wykształcenie zawodowe i techniczne, które idą w parze z silnym zaangażowaniem obywatelskim.

Dlatego właśnie Międzynarodówka Edukacyjna – Education International i ZNP wzywają rządy do priorytetowego traktowania wysokiej jakości edukacji o zmianach klimatycznych dla wszystkich, do angażowania się w dialog polityczny z nauczycielami i ich przedstawicielami na temat polityki dotyczącej edukacji klimatycznej oraz zapewnienia, że ​​personel edukacyjny otrzyma wsparcie, którego potrzebuje do nauczania tego kluczowego przedmiotu.

Zmiana klimatu jest obecnie największym wyzwaniem stojącym przed młodymi ludźmi. Nadszedł czas, aby wesprzeć systemy edukacji, nauczycielki i nauczycieli w wykonywaniu ich pracy w szybko zmieniającym się świecie.

W ten sposób możemy wyposażyć młodych ludzi na całym świecie w wiedzę potrzebną do zaangażowania się z pełnym zaufaniem w tworzenie nowych rozwiązań, do stania się przedsiębiorcami zajmującymi się problemami klimatycznymi oraz do pociągania światowych liderów do odpowiedzialności oraz do kształtowania lepszej przyszłości niż ta, którą obecnie dziedziczą.

Sławomir Broniarz – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

David Edwards – sekretarz generalny Education International

Kathleen Rogers – prezeska EARTHDAY.ORG

***

Artykuł pochodzi z Głosu Nauczycielskiego nr 16-17 z 21-28 kwietnia br. Tytuł od redakcji GN. Ilustracja: EI

***

„Nauczanie dla Planety” – kampania Międzynarodówki Edukacyjnej  (Education International)

Szczyt na rzecz edukacji klimatycznej

Międzynarodówka Edukacyjna zrzeszająca związki zawodowe pracowników edukacji i nauki ze 178 krajów (w tym ZNP) rozpoczyna kampanię „Nauczanie dla Planety” (Teach for the Planet) prowadzoną we współpracy z EARTHDAY.ORG. Celem kampanii jest zmobilizowanie światowej społeczności do działań na rzecz wysokiej jakości edukacji klimatycznej przed konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu (COP26) w listopadzie 2021 r.

Wydarzeniem, które inauguruje kampanię, jest Światowy Szczyt Edukacyjny (21 kwietnia br.), zorganizowany jako wirtualne spotkanie z udziałem wybitnych aktywistów na rzecz klimatu ze wszystkich kontynentów. Ważnym celem szczytu jest przedstawienie manifestu dotyczącego jakości edukacji dla wszystkich w zakresie zmian klimatycznych. Dzień wcześniej manifest ma zostać przyjęty przez Zarząd Światowy Międzynarodówki Edukacyjnej. Przygotowano także apel sygnowany przez sekretarza generalnego EI Davida Edwardsa i Kathleen Rogers, prezes EARTHDAY.ORG, oraz prezesa ZNP Sławomira Broniarza.

Więcej na temat tutaj:

„Nauczanie dla Planety” – kampania Międzynarodówki Edukacyjnej (EI). Już 21 kwietnia Światowy Szczyt Edukacyjny!