„Nauczanie dla Planety” – kampania Międzynarodówki Edukacyjnej (EI). Już 21 kwietnia Światowy Szczyt Edukacyjny!

Międzynarodówka Edukacyjna zrzeszająca związki zawodowe pracowników edukacji i nauki ze 178 krajów (w tym ZNP) rozpoczyna kampanię „Nauczanie dla Planety” (Teach for the Planet) prowadzoną we współpracy z EARTHDAY.ORG. Celem kampanii jest zmobilizowanie światowej społeczności do działań na rzecz wysokiej jakości edukacji klimatycznej przed konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu (COP26) w listopadzie 2021 r.

Wydarzeniem, które inauguruje kampanię, jest Światowy Szczyt Edukacyjny (21 kwietnia br.), zorganizowany jako wirtualne spotkanie z udziałem wybitnych aktywistów na rzecz klimatu ze wszystkich kontynentów. Ważnym celem szczytu jest przedstawienie manifestu dotyczącego jakości edukacji dla wszystkich w zakresie zmian klimatycznych. Dzień wcześniej manifest ma zostać przyjęty przez Zarząd Światowy Międzynarodówki Edukacyjnej. Przygotowano także apel sygnowany przez sekretarza generalnego EI Davida Edwardsa i Kathleen Rogers, prezes EARTHDAY.ORG, oraz prezesa ZNP Sławomira Broniarza.

Apel ZNP, EI i EARTHDAY.ORG. Walka ze zmianami klimatycznymi musi mieć edukacyjną twarz

W przygotowanym manifeście Międzynarodówki Edukacyjnej podkreślono m.in., że rządy powinny zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację o zmianach klimatu. Oznacza to m.in., że edukacja klimatyczna (oparta na dowodach naukowych i aktualnych badaniach) jest obowiązkową częścią programu nauczania w szkołach podstawowych i średnich. Natomiast edukacyjne związki zawodowe, organizacje studenckie i grupy lokalne powinny zostać włączone w rozwój, wdrażanie i ocenę założeń edukacji o zmianach klimatycznych. EI wzywa rządy do zwiększenia inwestycji w edukację, ponieważ dobrze finansowane, silne publiczne systemy edukacji są warunkiem wstępnym promowania wysokiej jakości edukacji o zmianach klimatu.

Informacja ZNP dostępna jest TUTAJ:

https://znp.edu.pl/kampania-nauczanie-dla-planety/

Związek Nauczycielstwa Polskiego jako organizacja członkowska EI brał udział w konsultowaniu treści tego dokumentu. W informacji ZNP w tej sprawie czytamy, że Związek wyraża zaniepokojenie, iż w dobie dramatycznych zmian klimatycznych dobra tradycja edukacji ekologicznej i idee odpowiedzialności za dobrostan środowiska naturalnego bywają kontestowane. Dlatego ZNP zachęca swoje członkinie i członków oraz wszystkie nauczycielki i nauczycieli, uczennice i uczniów oraz ich rodziców i społeczności szkolne do aktywnego włączenia się w promowanie i realizację założeń edukacji o zmianach klimatu.

Wszystkich zainteresowanych ZNP zachęca także do wzięcia udziału w organizowanym przez Międzynarodówkę Edukacyjną wydarzeniu Światowy Szczyt Edukacyjny – start 21 kwietnia br. o godzinie 13.00 (czas trwania: 13.00-16.00).

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na www.teach4theplanet.org  oraz na Twitterze Education International (@eduint), Facebooku (https://www.facebook.com/educationinternational/) i YouTube (https://www.youtube.com/user/EduInternational)

Linki do ważnych dokumentów dotyczących zmian klimatu:

oraz raportów i materiałów źródłowych:

Kalendarium – ważne wydarzenia!

20 kwietnia br. – posiedzenie Zarządu Światowego Międzynarodówki Edukacyjnej (Education International) oraz przyjęcie manifestu w sprawie wysokiej jakości edukacji o zmianach klimatu dla wszystkich.

21 kwietnia br. – Światowy Szczyt Edukacyjny oraz inauguracja kampanii  Międzynarodówki Edukacyjnej „Nauczanie dla Planety” (Teach for the Planet).

22 kwietnia br. – Światowy Dzień Ziemi pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”