Badanie PISA – wyniki poznamy we wtorek – 3 grudnia

Jak umiejętności polskich nastolatków prezentują się na tle ich rówieśników z prawie 80 krajów świata? Tego dowiemy się już jutro podczas prezentacji najnowszej edycji badania PISA

Raporty z badań zostaną opublikowane tuż po godzinie 9.00. PISA (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to badanie realizowane co trzy lata przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i dotyczy trzech dziedzin, w których sprawdza się umiejętności piętnastolatków – matematyce, czytaniu i interpretacji oraz rozumowaniu w naukach przyrodniczych.

The Future of Education: Where do we go from here? Be sure to tune in to the livestream of the global release of the…

Opublikowany przez OECD Education and Skills Piątek, 29 listopada 2019

Co trzy lata PISA bada jeden z przedmiotów w sposób bardziej pogłębiony. W 2012 r. dziedziną wiodącą byłą matematyka, w 2015 r. – nauki przyrodnicze, a w badaniu zrealizowanym w 2018 r. – czytanie i interpretacja.

W tym roku w badaniu wzięło udział ponad 600 tys. uczniów z aż 79 krajów. Po raz pierwszy do PISA przystąpiła Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brunei, Maroko, Filipiny, Arabia Saudyjska, Ukraina oraz Zhejiang – jedna z chińskich prowincji. W tym roku OECD przy okazji badania PISA przedstawi publikację na temat równego dostępu uczniów do kształcenia, klimatu szkolnego oraz nastrojów panujących wśród młodych ludzi.

Wiek uczniów biorących w badaniu wahał się od 15 lat i 3 miesięcy do 16 lat i 2 miesięcy. Wszyscy uczniowie uczestniczący w PISA mieli za sobą przynajmniej 6 lat formalnej edukacji. To młodzież chodząca zarówno do szkół publicznych prowadzonych przez instytucje państwowe lub samorządowe, jak też szkół społecznych i placówek prywatnych.

OECD opublikuje wyniki badania PISA usystematyzowane w trzech głównych tomach. W pierwszym znajdą się podstawowe wyniki badania z czytania i interpretacji tekstu, matematyki oraz nauk przyrodniczych. W tomie drugim znajdziemy analizę różnic między osiągnięciami uczniów, np. w rozbiciu na płeć uczniów, status ekonomiczny ich rodzin, pochodzenie społeczne, dowiemy się czegoś o relacjach między poszczególnymi zmiennymi występującymi w badaniu. Trzeci tom poświęcony zostanie dodatkowemu badaniu dotyczącemu życia szkolnego uczniów, w tym stanu ich zdrowia fizycznego i emocjonalnego, relacji z nauczycielami i rodzicami, oceny szkolnej atmosfery, życia społecznego w szkołach.

Dodatkowo OECD opublikuje trzy kolejne tomy z analizami i innymi badaniami.

(PS, GN)