Badanie: Większość respondentów uważa, że szkoły powinny być zamknięte do wakacji

Ponad połowa badanych uważa, że szkoły nie powinny być otwarte przed wakacjami – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. szkoły w Polsce nie prowadzą działalności edukacyjnej od 12 marca, a działalności opiekuńczej – od 16 marca. Kolejny termin zawieszenia pracy placówek oświatowych mija 24 maja.

Na stronie internetowej dziennika „Rzeczpospolita” pojawiły się wynika badania na temat tego, czy szkoły w Polsce powinny zostać otwarte przed wakacjami?  Na tak zadane pytanie “tak” odpowiedziało 28,3 respondentów. “Nie” odpowiedziało 51,1 proc. ankietowanych. Odpowiedzi “Nie mam zdania” udzieliło 20,5 proc. respondentów.

„Pomysłu wznowienia nauki w salach lekcyjnych przed wakacjami nie popiera ponad połowa kobiet i rzadziej niż co drugi mężczyzna. Prowadzeniu lekcji w tradycyjny sposób sprzeciwiają się znacznie częściej osoby do 24 roku życia (73 proc.). Tego zdania są też częściej badani, których dochody nie przekraczają 1000 zł (57 proc.). Rzadziej niż ogół badanych wznowieniu zajęć w szkołach sprzeciwiają się respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym – blisko co trzeci z nich oraz osoby z miast liczących do 20 tys. mieszkańców – mniej niż połowa z nich” – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.

Przypomnijmy, że w związku z zamknięciem szkół przesunięty został na czerwiec termin egzaminów maturalnych (odwołano też część ustną matur) oraz egzaminów ósmoklasistów.

Od 6 maja, w ramach łagodzenia obostrzeń, w Polsce mogą być otwierane żłobki i przedszkola (ostateczna decyzja w tym zakresie należy do ich organów założycielskich). W nowym reżimie sanitarnym ograniczona została m.in. liczba dzieci, które mogą uczestniczyć w zajęciach jednej przedszkolnej grupy (do 12).

Szef MEN Dariusz Piontkowski zapowiedział, że w kolejnym etapie łagodzenia obostrzeń uruchomiona zostanie opieka nad dziećmi z klas 1-3 w szkołach. Ale ostateczne decyzje nie zapadły.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5 maja-6 maja 2020 r. Analizą objęto grupę 800 Internautów powyżej 18 roku życia.

(JK, GN)

Źródło: rp.pl

Minister Piontkowski: Warto otworzyć szkoły choćby na kilka tygodni

Pod koniec maja rząd wyśle do szkół tylko najmłodszych uczniów?