„Będą pieniądze na edukację?” Piontkowski spotkał się z przedstawicielami Związku Miast Polskich

Minister edukacji Dariusz Piontkowski na spotkaniu z przedstawicielami ZMP zadeklarował, że w budżecie państwa zabezpieczone zostaną dodatkowe środki dla samorządów w związku z podwyżką dla nauczycieli od 1 września br., a informacje na temat konkretnych kwot „zostaną przekazane po analizach”.

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, który jest sekretarzem zarządu Związku Miast Polskich oraz Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych w ZMP, 12 lipca br. wzięli udział w blisko półtoragodzinnym spotkaniu z ministrem edukacji narodowej.

Rozmowa koncentrowała się wokół sytuacji polskiej oświaty i obciążeń finansowych oraz organizacyjnych, z którymi zmagają się samorządy.

Kosiński zwracał uwagę na niewystarczającą subwencję z budżetu, co skutkuje koniecznością dokładania do edukacji coraz większych środków z budżetów gmin i miast. Prezydent Ciechanowa przedstawił też ministrowi listę postulatów, przygotowanych m.in. przez ZMP oraz raport o finansowaniu oświaty w Polsce w latach 2004-2018.

Piontkowski obiecał, że w budżecie państwa zostaną zabezpieczone dodatkowe środki na zwiększenie subwencji w związku z podwyżką dla nauczycieli od 1 września br. i że informacje na temat konkretnych kwot zostaną przekazane wkrótce.

Postulaty ZMP sformułowane zostały w ramach inicjatywy Kwadratowy Stół – Koalicja dla edukacji, stworzonej przez 14 organizacji i ruchów społecznych.

Pierwszym z nich jest dostosowanie podstaw programowych nauczania do potrzeb i możliwości uczniów na danym etapie ich rozwoju, poprzez przyznanie nauczycielom większej autonomii w doborze treści nauczania i metod pracy dydaktycznej. Kolejny postulat dotyczy realizacji obietnicy złożonej przez poprzednią minister Annę Zalewską, że od września 2019 r. w każdej szkole będzie pedagog lub psycholog, a ich liczba będzie dostosowana do liczby uczniów w placówce.

Wśród postulatów są także: gwarancja odpowiednich nakładów finansowych na edukację dzieci i młodzieży, zapewnienie wszystkim nauczycielom wzrostu wynagrodzeń za pracę oraz przyznanie samorządom terytorialnym prawa do decydowania o tworzeniu sieci szkół na swoim terenie i o zasadach rejonizacji.

– Sytuacja samorządów w odniesieniu do finansowania oświaty zaczyna być dramatyczna. Wydatki rosną w sposób skokowy i nie są w wystarczający sposób zabezpieczone w subwencji przekazywanej przez państwo. Z roku na rok problem się pogłębia. Jesteśmy na ostrym zakręcie i za chwilę z niego wypadniemy, jeśli nie będzie reakcji po stronie rządu. Dobrze jednak, że nowy minister podejmuje się dialogu. Cieszy deklaracja zabezpieczenia podwyżek dla nauczycieli w postaci zwiększenia kwoty subwencji, choć na razie nie znamy szczegółów – powiedział Kosiński.

Prezydent Ciechanowa wraz z pełnomocnikiem ZMP ds. legislacyjnych zaprosili ministra edukacji na najbliższe posiedzenie zarządu ZMP, które odbędzie się 30 sierpnia br. właśnie w Ciechanowie.

(JK, GN)

FOT: MEN/Twitter