Nowelizacja Kodeksu pracy. Nowe urlopy, uprawnienia dla rodziców, zmiany w umowach o pracę. Rząd wdraża unijne dyrektywy

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, a także tzw. dyrektywę rodzicielską w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ( work-life balance).

– Polska się zmienia, zmienia się rynek pracy, w szybkim tempie zmieniają się potrzeby pracowników i pracodawców. Wprowadzamy dodatkowy urlop opiekuńczy – 5 dni, dodatkowe przerwy w pracy – jeśli dzień pracy pracownika jest dłuższy. Będzie istniała możliwość urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, opiekuńczego oraz zwolnienia w pilnych sprawach rodzinnych – mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

– Zmiany służą polskim rodzinom i rynkowi pracy – zaznaczyła Marlena Maląg minister minister rodziny i polityki społecznej. Dodała, że mają one dawać możliwość elastycznego czasu pracy, co ułatwi godzenie ról zawodowych i rodzinnych.

Pierwsza dyrektywa ustanawia minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej, który jest stroną umowy o pracę.

Zmiany będą dotyczyć umów na okres próbny, a pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku (w tym na podstawie umowy na okres próbny) będzie miał prawo do wystąpienia o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca będzie miał miesiąc na pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

Zmiany dotyczą też elastyczności czasu pracy rodziców dzieci do 8 roku życia. Jeśli pracodawca odrzuci wniosek pracownika o umożliwienie mu pracy zdalnej lub nie zgodzi się na indywidualny czas pracy będzie musiał pisemnie poinformować pracownika i uzasadnić swoją decyzję.

Pracodawca nie będzie mógł też bez zgody pracownika zlecać pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom mającym pod opieką dzieci do 8. roku życia (obecnie obowiązuje to tylko w przypadku rodziców maluchów do 4. roku życia)

Celem tzw. dyrektywy rodzicielskiej jest zachęcenie do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi między kobietami i mężczyznami. Dyrektywa przewiduje zmiany w urlopach rodzicielskich, w urlopach ojcowskich, wprowadzenie tzw. bezpłatnego urlopu opiekuńczego oraz większej elastyczności w organizacji pracy.

Urlop rodzicielski będzie dłuższy. Dziś to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również gwarancje 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica.

Projekt zmian w Kodeksie pracy zakłada:

>> 5 dni dodatkowego urlopu opiekuńczego na członka rodziny lub osobę wymagającą opieki zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym.

>>2 dni wolnego (lub 16 godzin) w przypadku sytuacji losowej, np. pilnej i nieprzewidzianej sprawy rodzinnej

Inna zmiana to zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego. Obecnie podczas urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego wypłata zasiłku wynosi 80 proc. Po nowelizacji i podwyżce będzie wynosiła 81,5 proc.

Prace parlamentarne nad nowymi przepisami mają rozpocząć się już wkrótce, a nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.

Więcej w komunikacie KPRM tutaj

(JK, GN)

Fot: KPRM

Badanie. Nauczyciele najbardziej otwarci na zmianę pracy. Czy kogoś to dziwi?