Bez zwiększenia kwoty i doprecyzowania ustawy. Sejm odrzucił poprawki Senatu ws. zajęć wyrównawczych w szkołach

Sejm odrzucił zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy covidowej zakładające m.in. zwiększenie ze 187 mln zł do 280 mln zł kwoty rezerwy subwencji oświatowej przeznaczonej na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia wyrównawcze dla uczniów po powrocie szkół do stacjonarnej pracy oraz poprawkę ZNP dotyczącą doprecyzowanie, że rezerwa subwencji oświatowej na pewno zostanie przeznaczona „na dodatkowe zajęcia wspomagające, które wyrównują różnice edukacyjne” a nie na inne cele.

Sejmowe komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rekomendowały odrzucenie przez Sejm poprawek Senatu.

Poprawki dotyczące wykreślenia części zapisów z noweli głosowane były łącznie. Za odrzuceniem ich było 386 posłów, 66 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Większość bezwzględna wynosiła 227 głosów. Za odrzuceniem poprawki zwiększającej rezerwę subwencji o 280 mln zł głosowało 233 posłów, 220 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Większość bezwzględna wynosiła 227 głosów.

Oznacza to, że rezerwa wzrośnie o 187 mln zł, czyli o kwotę zapisaną w rządowym projekcie noweli. Istnieje też zagrożenie, że środki te nie trafią wcale na zajęcie wyrównawcze.

Zapis przyjęty w ustawie – jak podkreślał rozmowie z Głosem Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP – daje bowiem ogromną dowolność organom prowadzącym szkoły, nieważne czy samorządowym, czy prywatnym, do tego jak te środki wydatkować, mogą więc je przeznaczyć na zupełnie inne cele niż wyrównywanie szans uczniów”.

Nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Sejm uchwalił w połowie kwietnia.

Nowela trafi teraz do prezydenta.

(JK, GN)

Senat opowiedział się za poprawką ZNP ws. zajęć wyrównawczych w szkołach i dosypał pieniędzy na ten cel. „Światełko w tunelu”