CBOS: Większość ankietowanych za edukacją seksualną w szkołach

Uczestnicy sondażu są zwolennikami edukacji seksualnej dzieci i młodzieży – napisał CBOS przedstawiając wyniki badania dotyczącego kwestii edukacji seksualnej w szkołach.

W przeprowadzonym w kwietniu br. badaniu uwzględniono problematykę dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz problematykę zgodności lub jej braku między płcią biologiczną a płcią psychiczną.

Jak pisze CBOS badanie zostało przeprowadzone w kontekście podpisania na początku tego roku przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” (tzw. karta LGBT+).

CBOS podaje, że o podpisaniu przez Trzaskowskiego owej deklaracji, która przewiduje m.in. prowadzenie w szkołach edukacji seksualnej z uwzględnieniem problematyki dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, słyszało 63 proc. Polaków. CBOS zaznacza, że chociaż było to wydarzenie lokalne, za sprawa mediów, stało się znane w całej Polsce.

53 proc. ankietowanych uznaje, ze wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej uwzględniającej problematykę dyskryminacji ze względu na orientację seksualną jest potrzebne (19 proc. ankietowanych deklaruje, że jest to zdecydowanie potrzebne, 34 proc. że raczej potrzebne).

Przeciwnego zdania jest 35 proc. (zdecydowanie niepotrzebne jest to zdaniem 12 proc. ankietowanych, raczej niepotrzebne – zdaniem 23 proc.).

Z kolei zdaniem 50 proc. ankietowanych potrzebne jest wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej uwzględniającej problematykę zgodności lub jej braku płci biologicznej z płcią fizyczną. Takie zajęcia są zdecydowanie potrzebne zdaniem 15 proc. ankietowanych, a raczej potrzebne – zdaniem 35 proc. 33 proc. uznaje je za niepotrzebne (12 proc. zdecydowanie niepotrzebne, 21 proc. raczej niepotrzebne).

„Polacy są zwolennikami edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Co więcej – uważają, że wiedza o seksualności człowieka powinna być przekazywana w szkołach. I chociaż opinie o warszawskiej karcie LGBT+ są w większości krytyczne, przekonanie o potrzebie edukacji seksualnej sprawia, że połowa badanych dopuszcza wprowadzenie do szkół tematyki antydyskryminacyjnej i tożsamościowej” – podsumowuje wyniki badania CBOS.

JK, GN

Źródło: CBOS