Ciekaweliczby.pl: Już co dziesiąty licealista uczy się w prywatnej szkole

Między rokiem szkolnym 2013/2014 a 2022/2023 ponad trzykrotnie zwiększyła się liczba uczniów w niepublicznych liceach ogólnokształcących (wzrost z 23 243 do 72 265). W 2013 licea były 3-letnie, a w 2022 już 4-letnie, ale również udział młodzieży w liceach niepublicznych w łącznej liczbie uczniów w liceach zwiększył się z 4,2 proc. do 10 proc. Oznacza to, że obecnie już co dziesiąty licealista uczy się w prywatnej szkole – policzyła Alicja Defratyka prowadząca stronę ciekweliczby.pl.

Jak podają ciekaweliczby.pl, które bazują na danych MEiN we wrześniu 2022 (rok szkolny 2022/2023) w szkołach niepublicznych (szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące) uczyło się 254 604 dzieci i młodzieży, co stanowiło 6,2% wszystkich uczniów tych szkół, których było ponad 4 miliony (4 099 060).

Z kolei we wrześniu 2013 (rok szkolny 2013/2014) w szkołach niepublicznych (szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące) uczyło się 133 225 dzieci i młodzieży, co stanowiło 3,5 proc. wszystkich uczniów, których było ponad 3,8 miliona (3 823 776).

W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach niepublicznych uczyło się prawie dwa razy więcej uczniów (wzrost o 91 proc.) niż w roku szkolnym 2013/2014. Szkoły niepubliczne stanowiły 13,4 proc. wszystkich szkół we wrześniu 2022, a we wrześniu 2013 – 9,3 proc..

Między rokiem szkolnym 2013/2014 a 2022/2023 ponad trzykrotnie zwiększyła się liczba uczniów w niepublicznych liceach ogólnokształcących (wzrost z 23 243 do 72 265).

W 2013 licea były 3-letnie, a w 2022 już 4-letnie, ale również udział młodzieży w liceach niepublicznych w łącznej liczbie uczniów w liceach zwiększył się z 4,2% do 10 proc. Oznacza to, że obecnie już co dziesiąty licealista uczy się w prywatnej szkole.

W roku szkolnym 2022/2023 niepubliczne licea ogólnokształcące stanowiły już ponad jedną czwartą wszystkich liceów w Polsce (26,6 proc.).

„Widać postępującą ucieczkę ze szkół publicznych. Tylko w tym roku szkolnym w szkołach prywatnych i społecznych przybyło 25 tysięcy dzieci” –przyznaje w wywiadzie dla portalu gazeta.pl Misza Tomaszewski nauczyciel filozofii i wychowawca w 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie.

(GN)

Źródło: ciekaweliczby.pl, gazeta.pl

Przykładowe zarobki w 2023 r. „Dzisiaj bycie nauczycielem to kosztowne hobby”