CKE: Do egzaminu maturalnego przystąpi w maju ponad 289 tys. absolwentów liceów i techników

Około 289 300 tys. absolwentów liceów i techników przystąpi w maju do egzaminu maturalnego. W 2022 r. sesja  główna egzaminu dojrzałości  zostanie przeprowadzona od 4 do 23 maja, a część ustna – od 18 do 20 maja „z zastrzeżeniem, że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub przystąpienie do części ustnej egzaminu stanowi element realizacji porozumienia międzynarodowego” – podała CKE.

Przypomnijmy, że uczniowie muszę przystąpić do matury z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego) oraz do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Aby zdać maturę, zdający muszą uzyskać minimum 30 proc. z trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz wystarczy, że podejdą do jednego egzaminu na rozszerzeniu.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2022 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to: język angielski – 192 707 osób (tj. 66,6% absolwentów 2022 r.), matematyka – 77 568 osób (tj. 26,8% absolwentów 2022 r.),  geografia – 65 311 osób (tj. 22,6% absolwentów 2022 r.),. język polski – 63 834 osoby (tj. 22,1% absolwentów 2022 r.), biologia – 46 800 osób (tj. 16,2% absolwentów 2022 r.), chemia – 25 441 osób (tj. 8,8% absolwentów 2022 r.),  historia – 20 429 osób (tj. 7,1% absolwentów 2022 r.), fizyka – 19 740 osób (tj. 6,8% absolwentów 2022 r.), wiedza o społeczeństwie – 18 262 osoby (tj. 6,4% absolwentów 2022 r.), informatyka – 9 871 osób (tj. 3,4% absolwentów 2022 r.), język niemiecki – 5 516 osób (tj. 1,9% absolwentów 2022 r.), historia sztuki – 3 785 osób (tj. 1,3% absolwentów 2022 r.).

„W 2022 r. zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. – czytamy w komunikacie CKE.

„Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2022 r. (w terminie głównym) Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 368 różnego rodzaju arkuszy oraz 60 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do potrzeb zdających – obywateli Ukrainy”- poinformowało CKE. Chęć zdawania egzaminu maturalnego zadeklarowało 40 uczniów z Ukrainy.

Wyniki tegorocznych matur zostaną ogłoszone 5 lipca.

Przypomnijmy, że egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie w dniach 24-26 maja. Chęć jego zdawania zadeklarowało 7,1 tys. uczniów z Ukrainy. Najwięcej deklaracji dotyczących egzaminu ósmoklasisty napłynęło do okręgowych komisji egzaminacyjnych w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

(GN)

CKE: Nie będzie odrębnych wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas zbliżających się egzaminów

Czarnek podał nowe dane dotyczące edukacji dzieci z Ukrainy. Zapowiedział też enigmatyczne podwyżki na uczelniach