Czarnek podał nowe dane dotyczące edukacji dzieci z Ukrainy. Zapowiedział też enigmatyczne podwyżki na uczelniach

Do polskich szkół i przedszkoli zapisanych jest blisko 185 tys. dzieci z Ukrainy, z czego 35 tys. to są dzieci w przedszkolach – powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że większość ukraińskich dzieci uczy się zdalnie w szkołach w swoim kraju.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek też pytany był w radiu RMF FM o egzaminy maturalne i o egzamin ósmoklasisty dla uchodźców z Ukrainy, którzy włączyli się do polskiego systemu oświaty. Czarnek odpowiedział, że na razie 47 uczniów z Ukrainy planuje przystąpić do matury w polskich szkołach. Blisko 7 tys. dzieci z Ukrainy wyraziło chęć przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, który jest warunkiem ukończenia klasy ósmej.

Spodziewam się, że te 47 osób, które zgłosiło się do matury polskiej, to są osoby, które mówią w języku polskim, miały kontakt również z literaturą polską, dlatego przystępują do egzaminu maturalnego. To nie jest duża skala” – ocenił.

Jak dodał szef MEiN dla blisko 7 tys. zdających egzamin ósmoklasisty „udogodnieniem będą polecenia w języku ukraińskim przy części z matematyki i możliwość odpowiedzenia na nie w tym języku”. – Jeśli chodzi o egzamin z języka polskiego, przewidziano wydłużenie o kilkadziesiąt minut czasu jego trwania – podał.

Minister Czarnek ocenił, że rozwiązaniem tej sytuacji, było utworzenie klas przygotowawczych, w których dzieci z Ukrainy uczyłyby się polskiego i dopiero od następnego roku szkolnego dołączyłyby do polskiego systemu oświaty.

„Jeśli dyrektorzy z nauczycielami się zdecydowali na przyjęcie dzieci ukraińskich do klas polskich, to decydują się również na ich klasyfikowanie” – powiedział.

Szef resortu przypomniał, że w polskim systemie oświaty uczy się 185 tys. osób z Ukrainy, z czego 35 tys. w przedszkolach, 135 tys. w szkołach podstawowych i kilkanaście tysięcy w szkołach ponadpodstawowych.

„Jak nam wyjaśniła wiceminister nauki i oświaty Ukrainy, 540 tys. dzieci ukraińskich jest w nauce zdalnej i w łączności z Ukrainą” – przekazał Czarnek. Oznacza to, że pozostają oni w ukraińskim systemie oświaty.

Zapytany o to, czy uczniowie z Ukrainy, pozostający w ukraińskim systemie oświaty, będą mieli egzaminy takie jak matura, odpowiedział, że ukraiński resort edukacji planuje przeprowadzić ten egzamin, a Polska ma pomóc w kwestiach technicznych.

„Oni będą egzaminować, a my będziemy próbować pomóc im w wakacje, kiedy są puste szkoły, w przeprowadzeniu od strony technicznej tego egzaminu. Na razie będziemy wyjaśniać, jaka jest skala – ile będzie tej młodzieży” – przekazał.

Szef MEiN zapowiedział też od 1 października „dodatkowe podwyżki” dla nauczycieli akademickich „To kolejne kilkadziesiąt milionów złotych z przeznaczaniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli akademickich” wyjaśnił. Dopytywany o konkretne liczby, odpowiedział, że resort pracuje nad uzgodnieniem ich ostatecznego kształtu.

Przekonywał, że już teraz  nauczyciele akademiccy dostali podwyżki. „W KUL otrzymaliśmy podwyżki z wyrównaniem od pierwszego stycznia” – stwierdził.

Jak poinformował przed świętami Ogólnopolski Komitet Protestacyjny RSzWiN ZNP „Zespół powołany przez MEiN w celu dokonania analizy aktualnego stanu wynagrodzeń w publicznych szkołach wyższych i przygotowania propozycji rozwiązań w tym zakresie, w dniu 31.03.2022 r. został rozwiązany”. Jednocześnie, jak podał komitet, „pojawiła się deklaracja, że MEiN podejmie starania by w bieżącym roku nastąpił wzrost wynagrodzeń analogiczny do tego zaproponowanego w systemie Oświaty (4,4%)”.

Przypomnijmy, że komitet protestacyjny domaga się:

>> 17% wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Podwyżki w wysokości 10% rocznie obiecano na lata 2019 – 2021, zrealizowano 7% w roku 2019 i 6% w roku 2020;

>> podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 9030 zł w roku 2022). Stawka ta stanowi podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich;

>> systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB.

(JK, GN)

Komunikat ZNP: Dementujemy wypowiedź ministra edukacji nt. podwyżek i związków

MEiN proponuje 4,4 proc. podwyżki w szkolnictwie wyższym. Komunikat RSZWiN ZNP