MEiN proponuje 4,4 proc. podwyżki w szkolnictwie wyższym. Komunikat RSZWiN ZNP

„Zespół powołany przez MEiN w celu dokonania analizy aktualnego stanu wynagrodzeń w publicznych szkołach wyższych i przygotowania propozycji rozwiązań w tym zakresie, w dniu 31.03.2022 r. został rozwiązany” – poinformował Ogólnopolski Komitet Protestacyjny RSzWiN ZNP. Jednocześnie, jak podał komitet, „pojawiła się deklaracja, że MEiN podejmie starania by w bieżącym roku nastąpił wzrost wynagrodzeń analogiczny do tego zaproponowanego w systemie Oświaty (4,4%)”.

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na Facebooku RSZWiN ZNP w trakcie trzech i pół miesiąca odbyły się trzy spotkania członków zespołu powołanego przez MEiN w celu dokonania analizy aktualnego stanu wynagrodzeń w publicznych szkołach wyższych i przygotowania propozycji rozwiązań w tym zakresie. W dniu 31.03.2022 r. zespół został rozwiązany.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjny RSzWiN ZNP przypomniał, że jednym z jego postulatów był 17% wzrost wynagrodzeń (w 2022 r.) w szkolnictwie wyższym i nauce.

„Wspólnego komunikatu nie podpisano, strona społeczna nie zgodziła się z treścią projektu komunikatu przygotowanego przez Ministerstwo, strona rządowa nie odniosła się do wersji projektu komunikatu złożonego przez instytucje przedstawicielskie środowiska szkolnictwa wyższego i nauki oraz związki zawodowe, pojawiła się deklaracja, że MEiN podejmie starania by w bieżącym roku nastąpił wzrost wynagrodzeń analogiczny do tego zaproponowanego w systemie Oświaty (4,4%)” – informuje RSZWiN ZNP.

(JK, GN)

RSZWiN ZNP: „Minimalne wynagrodzenie zasadnicze asystenta jest tylko o 195 zł brutto wyższe od płacy minimalnej”

Aneta Trojanowska: Na pewno nie zaprzestaniemy akcji protestacyjnej

„Żądamy realnych podwyżek wynagrodzeń”. W poniedziałek odbyły się protesty przed uczelniami w całym kraju