RSZWiN ZNP: „Minimalne wynagrodzenie zasadnicze asystenta jest tylko o 195 zł brutto wyższe od płacy minimalnej”

“Na polskich uczelniach trwa akcja protestacyjna związków zawodowych. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze asystenta (3205 zł brutto) jest tylko o 195 zł brutto wyższe od płacy minimalnej “– przypomina Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

„Polskie środowisko akademickie po raz kolejny reaguje na pogłębiające się niedofinansowanie, jeśli chodzi o wynagrodzenia w szkołach wyższych i instytucjach nauki” – podkreśla RSZWiN ZNP na Facebooku.

Przypomina też, że „we wspólnym piśmie skierowanym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy instytucje przedstawicielskie środowiska szkolnictwa wyższego i nauki oraz związki zawodowe zwracają między innymi uwagę na wzrastającą >>frustrację oraz chęć rezygnacji z zawodu wielu młodych, wartościowych nauczycieli akademickich<< oraz apelują o przeprowadzenie niezbędnego zwiększenia wynagrodzeń pracowników sektora szkolnictwa wyższego i nauki”.

Problemy te zostały wyłuszczone w apelu środowiska akademickiego do Andrzeja Dudy dotyczącym wycofania projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej i wstrzymania dotyczących go prac.

Pod listem podpisali się szefowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”.

(JK, GN)

Środowisko akademickie, w tym RSZWiN ZNP, apeluje do prezydenta o wycofanie projektu o Akademii Kopernikańskiej

KRASP: Niskie wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym powodują pauperyzację zawodu uczonego

Aneta Trojanowska: Na pewno nie zaprzestaniemy akcji protestacyjnej