CKE: Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminie zawodowym w sesji letniej 2022

1 czerwca 2022 r. rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu zawodowego w formule 2019, a 20 czerwca 2022 r. rozpocznie się sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 i w formule 2017.

Jak przypomina CKE egzamin składa się z dwóch części:

>> części pisemnej – 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut;

>> części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym – czas trwania od 120 do 240 minut w zależności od kwalifikacji.

Część pisemna dla wszystkich zdających w formule 2012 lub 2017 odbędzie się 21 czerwca, a w formule 2019 w terminie 2-7 czerwca.  Część praktyczna w formule 2012 i 2017 odbywa się w terminie 21 czerwca – 8 lipca 2022 r, a w formule 2019 w terminie 1-19 czerwca 2022 r., według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 350 osób przystępujących do egzaminów w 91 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 550 osób w 101 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach.

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 27 000 osób. Przystąpią oni do egzaminu w 179 kwalifikacjach. Z kolei do części praktycznej zgłoszonych zostało ponad 38 000 osób w 175 kwalifikacjach w zawodach.

Najpopularniejsze z nich to: Technik informatyk, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik elektryk, Technik mechatronik, Technik logistyk, Technik rachunkowości, Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, Technik hotelarstwa.

W formule 2019 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 291 000 osób. Przystąpią one do egzaminu w 203 kwalifikacjach. Z kolei w części praktycznej zgłoszonych zostało ponad 297 000 osób w 203 kwalifikacjach w zawodach.

Najpopularniejsze z nich to:  Technik logistyk, Technik elektryk, Technik pojazdów samochodowych, Technik handlowiec, Technik usług kosmetycznych, Technik ekonomista, Technik elektryk, Technik rolnik.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie z:

>>części pisemnej – min. 50% punktów możliwych do uzyskania,

>>części praktycznej – min. 75% punktów możliwych do uzyskania.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/certyfikatów/dyplomów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe/ dyplomów zawodowych do szkół nastąpi
w dniu 7 września 2022 r.

Pełny komunikat CKE znajduje się tutaj

(GN)

W poniedziałek rozpoczyna się sesja zimowa egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe