W poniedziałek rozpoczyna się sesja zimowa egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe

10 stycznia w technikach i branżówkach zaczynają się egzaminy zawodowe. W związku z epidemią egzaminy będą przeprowadzane w zaostrzonym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi CKE, MEiN i GIS. Nauczyciele alarmowali wcześniej, że na wynikach egzaminów może zaważyć  zdalne nauczanie, które obowiązywało do 9 stycznia. – Do egzaminu teoretycznego uczniów przygotujemy, ale jak zdalnie ćwiczyć ogrodnictwo czy koniarstwo? – pytali.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy są formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Są przepustką do podjęcia pracy. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji określa podstawa programowa kształcenia w zawodach. Egzaminy przeprowadzane są w sesji zimowej i letniej dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach. Składają się z części pisemnej i z praktycznej.

Część pisemna dla wszystkich zdających w sesji zimowej w formule 2012 lub 2017 odbędzie się we wtorek 11 stycznia, a w formule 2019 od wtorku do soboty – w terminie 11–15 stycznia.

Część praktyczna w formule 2012 i 2017 r. rozpoczęła się w poniedziałek, potrwa do 6 lutego. Część praktyczna w formule 2019 również rozpoczęła się w poniedziałek, potrwa do 23 stycznia. Egzaminy w części praktycznej odbywają się według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Aby zdać egzamin, należy uzyskać z części pisemnej – co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania i z części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. ‎Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Po zdaniu egzaminów i po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest formule 2012 i 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w formule 2019 dyplom zawodowy.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/certyfikatów/dyplomów potwierdzających kwalifikacje nastąpi 7 kwietnia.

W poniedziałek 10 stycznia kończą się z kolei prekonsultacje nowej matury, która ma obowiązywać w roku 2023 i 2024. MEiN ogłosiło je na swojej stronie internetowej  30 grudnia. „Wszystkie nadesłane uwagi zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt” – zapewniał resort.

Projekt wymagań jest dostępny na stronie internetowej ministerstwa. W grudniu 2022 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny.

(JK, PAP)

Ruszyła letnia sesja egzaminów zawodowych 2021

Matura do zmiany – od 2023 r.

Egzaminy w przyszłym roku szkolnym też na podstawie odrębnych wymagań. MEiN pokazało projekt nowelizacji