Egzaminy w przyszłym roku szkolnym też na podstawie odrębnych wymagań. MEiN pokazało projekt nowelizacji

Zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych od roku szkolnego 2021/2022 przewiduje MEiN w projekcie, który w piątek opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji. Jak podkreślono zmiany  uwzględniają skutki prowadzenia zdalnego sposobu kształcenia uczniów w czasie epidemii COVID-19. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Z projektu wynika, że w roku szkolnym 2021/2022, podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych, określonych w przepisach rozporządzeń.

W myśl projektu na stałe zmienić ma się termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty zawsze będzie przeprowadzany w maju. Z kolei w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – egzamin ten odbędzie się w roku szkolnym 2021/2022 w styczniu.

Kolejna zmiana polega na rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.  Rezygnacja ta wynika przede wszystkim z postulatów zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez środowiska nauczycieli i rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru powoduje konieczność skupienia się ucznia na jednym (wybranym) przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych – wyjaśnia resort w uzasadnieniu. Apelował o to m.in.  Związek Nauczycielstwa Polskiego.

„Wsłuchując się w liczne głosy ekspertów, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i niepokojom uczniów, ich rodziców i nauczycieli, ZNP stoi na stanowisku, iż w obecnej sytuacji nową formułę egzaminu ósmoklasisty należy przesunąć o co najmniej rok. W tym czasie przede wszystkim należy zadbać o zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju psychicznego uczniów, odbudowanie relacji rówieśniczych i wspieranie uczniów potrzebujących opieki pedagogiczno-psychologicznej” – podkreślono m.in. w stanowisku Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z 19 kwietnia 2021 r. w sprawie nowej formuły egzaminu ósmoklasisty.

ZNP apeluje do MEiN o przesunięcie nowej formuły egzaminu ósmoklasisty

Z projektu wynika też, że w roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny, podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021, będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.  “W roku szkolnym 2021/2022 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyska i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym” – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt skierowano do konsultacji. Większość zmian ma wejść w życie 1 września 2021 r.

Projekt znajduje się tutaj.

(JK, GN)

W 2023 r. egzaminy jednak też w oparciu o wymagania, a nie podstawę?