ZNP apeluje do MEiN o przesunięcie nowej formuły egzaminu ósmoklasisty

„Wsłuchując się w liczne głosy ekspertów, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i niepokojom uczniów, ich rodziców i nauczycieli, ZNP stoi na stanowisku, iż w obecnej sytuacji nową formułę egzaminu ósmoklasisty należy przesunąć o co najmniej rok. W tym czasie przede wszystkim należy zadbać o zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju psychicznego uczniów, odbudowanie relacji rówieśniczych i wspieranie uczniów potrzebujących opieki pedagogiczno-psychologicznej” – czytamy m.in. w stanowisku Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z 19 kwietnia 2021 r. w sprawie nowej formuły egzaminu ósmoklasisty. Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska.

Pandemia, która rozpoczęła się ponad rok temu – wiosną 2020 roku – wywołała wiele negatywnych zjawisk. Jej skutki szczególnie dotknęły edukację. Mimo ogromnego wysiłku nauczycieli zdalne nauczanie nie było w stanie zastąpić stacjonarnej formy nauki. Problem ten dostrzegają rodzice, uczniowie i sami nauczyciele. Dlatego niepokój rodziców, uczniów i grona pedagogicznego wywołuje nowa formuła przyszłorocznego egzaminu ósmoklasisty, która została zaplanowana przed pandemią i zdalnym nauczaniem

Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN od roku szkolnego 2021/22 rozszerza się zakres egzaminu o przedmioty do wyboru – biologia, chemia, fizyka, geografia i historia. Należy zaznaczyć, że przedmioty fizyka i chemia weszły do programu nauczania stosunkowo niedawno w ramach reformy programowej zainicjowanej przez minister edukacji Annę Zalewską – pojawiły się dopiero w klasie siódmej, tj. od września 2020 r. Pandemia spowodowała, że uczniowie bardzo krótko mogli uczyć się tych przedmiotów w szkolnych pracowniach – jedynie przez miesiąc w 2020 r.

Tymczasem nauczanie zdalne trwa już trzeci semestr, a obecni uczniowie klas siódmych, którzy już raz doświadczyli skutków reformy w postaci łączenia dwóch roczników, po raz kolejny mają być poddani eksperymentowi.

Wsłuchując się w liczne głosy ekspertów, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i niepokojom uczniów, ich rodziców i nauczycieli, ZNP stoi na stanowisku, iż w obecnej sytuacji nową formułę egzaminu należy przesunąć o co najmniej rok.

W tym czasie przede wszystkim należy zadbać o zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju psychicznego uczniów, odbudowanie relacji rówieśniczych i wspieranie uczniów potrzebujących opieki pedagogiczno-psychologicznej.

Kolejny rok szkolny, w którym obecni uczniowie klas siódmych nie mają bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i swoimi nauczycielami wydaje się dostatecznym powodem wstrzymania w roku szkolnym 2021/22 nowej formuły egzaminu dla uczniów klas ósmych.

W związku z powyższym apelujemy do Pana Ministra o zmianę decyzji i przesunięcie nowej formuły egzaminu ósmoklasisty o co najmniej rok.

 za Prezydium ZG ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

(GN)

Co z czwartym przedmiotem na egzaminie ósmoklasisty? Do Sejmu trafił projekt ustawy

Zespół Parlamentarny ds. Edukacji apeluje do rządu o rezygnację z wprowadzenia czwartej części egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku