Zespół Parlamentarny ds. Edukacji apeluje do rządu o rezygnację z wprowadzenia czwartej części egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku

Posłowie z Zespołu Parlamentarnego ds. Edukacji apelują do premiera Mateusza Morawieckiego  “o podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do odroczenia wprowadzenia nowej, czwartej części egzaminu dla uczniów kończących szkołę podstawową”. Pod apelem podpisał się także prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wiosną 2022 roku uczniowie szkół podstawowych mają zdawać dodatkowy egzamin z wybranego z przedmiotu. Poza językiem polskim, matematyką i językiem obcym, ósmoklasiści będą musieli przystąpić do dodatkowego testu z przedmiotu wybranego spośród pięciu: chemii, fizyki, biologii, historii lub geografii.

Kilka dni temu odbyło się posiedzenie zespołu na temat egzaminów, w którym uczestniczył ZNP.

„Od marca 2020 roku polscy uczniowie z krótką przerwą są zmuszeni do odbywania obowiązku szkolnego w formie zdalnego nauczania. Brak kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, ciągłe kwarantanny, stres wywołany niepewnością, niestandardowy format lekcji i wiele innych czynników w sposób znaczący odbija się na nauce i rozwoju dzieci. Wielu uczniów ma ogromne zaległości w realizacji podstawy programowej, które najprawdopodobniej przełożą się na wyniki egzaminu oraz będą miały duży wpływ na ich przyszłe kształcenie” – czytamy w apelu do premiera.

W imieniu uczniów, rodziców, organizacji pozarządowych i wielu parlamentarzystów, którym na sercu leży dobro uczniów, apelujemy o zrozumienie, że obecna sytuacja mocno odbiła się nie tylko na niskim poziomie przyswojenia wiedzy, ale przede wszystkim na problemach z zachowaniem higieny psychicznej uczniów. Przygotowanie się do trzech egzaminów – z języka polskiego, matematyki i języka obcego – jest i tak ogromnym stresem. Zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o wprowadzenie rozwiązań skupiających się na wspomaganiu uczniów i uczennic w zdobywaniu wiedzy w tych jakże nietypowych czasach, zamiast forsowania kolejnej części egzaminu” – podkreślono.

(JK, GN)

CKE opublikowała informatory do nowego egzaminu ósmoklasisty, który będzie obowiązywał od roku szkolnego 2021/2022

CKE opublikowała już informatory dotyczące egzaminu maturalnego, który będzie obowiązywał w 2023 roku