CKE opublikowała informatory do nowego egzaminu ósmoklasisty, który będzie obowiązywał od roku szkolnego 2021/2022

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące nowych egzaminów ósmoklasistów, które czekają na uczniów już w 2022 roku. Do tej pory uczniowie zdawali egzamin z trzech obowiązkowych przedmiotów (j. polski, j. obcy i matematyka). Po zmianie do egzaminu ósmoklasisty dołączy czwarty egzamin z wybranego przedmiotu. W informatorach CKE przygotowała przykładowe zadania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć ósmoklasistom.

W 2022 r. egzamin będzie trwał cztery dni – uczniowie będą zdawali także z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).

Jak informuje CKE w informatorze egzamin ósmoklasisty z biologii, chemii, fizyki, geografii czy historii trwa 90 minut. Z biologii do rozwiązania będzie 18 – 25 zadań, z chemii 20‒30, podobnie na fizyce i geografii. Z historii z kolei 24-28.

” Zadania odwołują się do różnych treści, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych umiejętności, a akże poziomu trudności i sposobu udzielania odpowiedzi. Sprawdzają przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak analiza, porównywanie, wnioskowanie, uogólnianie. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Odwołują się do różnych epok i różnorodnej tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych, w tym: tekstów, materiałów ikonograficznych, kartograficznych, schematów genealogicznych i danych statystycznych.” – czytamy w informatorze CKE do historii.

Przypomnijmy, że  w roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie po raz pierwszy w maju (25-27 maja), a nie jak w latach poprzednich – w kwietniu. W roku szkolnym 2019/2020 egzamin, chociaż był planowany na kwiecień, z powodu pandemii odbył się wyjątkowo w czerwcu.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

(JK, GN)

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty nie w kwietniu, ale w maju

CKE pokazała harmonogram przyszłorocznych egzaminów. Spore zmiany czekają m.in. ósmoklasistów

CKE szykuje zmiany na maturze