CKE pokazała harmonogram przyszłorocznych egzaminów. Spore zmiany czekają m.in. ósmoklasistów

Przyszłoroczny egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 25 maja – poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Ministerstwo edukacji podjęło decyzję o przesunięciu egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na maj. Takie rozwiązanie znalazło się w podpisanej w połowie sierpnia br. nowelizacji rozporządzenia rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

– Doświadczenia z egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty pokazały, że można przesunąć nieco termin egzaminu. Stąd, po dyskusji, uznaliśmy, że w kolejnym roku szkolnym przesuniemy, przynajmniej na razie, egzamin ósmoklasisty – tłumaczył minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Jego zdaniem, egzamin ósmoklasisty powinien odbywać się pod koniec maja. Wyjaśnił, że “wczesny termin egzaminu demobilizuje ósmoklasistów. W końcowym etapie roku szkolnego są oni mniej zmobilizowani, mniej przykładają się do nauki. Dlatego w przyszłym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty odbędzie się w końcówce maja”.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty nie w kwietniu, ale w maju

CKE opublikowała natomiast harmonogram przyszłorocznych egzaminów.

Zgodnie z nim, egzamin ósmoklasisty rozpocznie się we wtorek 25 maja 2021 r. o godz. 9.00 testem z języka polskiego. Następnego dnia uczniowie napiszą test z matematyki, a 27 maja – z języka obcego nowożytnego.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty wyznaczono na 16-18 czerwca 2021 r.

Uczniowie i rodzice poznają wyniki egzaminu 2 lipca 2021 r., a do 8 lipca szkoły otrzymają zaświadczenia. 9 lipca to termin wydania zdającym zaświadczeń i informacji.

Z kolei egzamin maturalny rozpocznie się we wtorek 4 maja o godz. 9.00 testem z języka polskiego (poziom podstawowy). O godz. 14.00 przewidziano test z języka łacińskiego i kultury antycznej (poziom rozszerzony). 5 maja absolwenci przystąpią do testu z matematyki (pp), a po południu – z historii muzyki (pr), w czwartek zaś – najpierw z języka angielskiego (pp), a potem z historii sztuki (pr).

Część ustną egzaminu maturalnego wyznaczono na 7-20 maja 2021 r.

Termin dodatkowy części pisemnej egzaminu maturalnego rozpocznie się we wtorek 1 czerwca 2021 r., a część ustną zaplanowano na 7-12 czerwca.

Harmonogram przyszłorocznego egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego można znaleźć TUTAJ.

CKE opublikowała też komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (TUTAJ) oraz egzaminu maturalnego (TUTAJ).

Centralna Komisja Egzaminacyjna nie zapomniała o uczniach, którzy będą w przyszłym roku zdawać egzaminy zawodowe.

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie odbędzie się 12 stycznia 2021 r., a część praktyczna – 11 stycznia oraz w dniach 13 stycznia – 19 lutego 2021 r. (w sesji zimowej). W sesji letniej część pisemną zaplanowano na 22 czerwca 2021 r., a część praktyczną – na 21 czerwca oraz 23 czerwca – 8 lipca 2021 r.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dostępny jest TUTAJ.

Cześć pisemna egzaminu zawodowego odbędzie się w dniach 12-16 stycznia 2021 r., a część praktyczna – 11 stycznia i 13-24 stycznia 2021 r. (sesja zimowa). W sesji letniej zaś: część pisemna – 8-12 czerwca 2021 r., a część praktyczna – 7 czerwca i 11-21 czerwca.

Harmonogram egzaminu zawodowego dostępny jest TUTAJ.

(PS, GN)