Ruszyła letnia sesja egzaminów zawodowych 2021

Ruszyła letnia sesja egzaminów zawodowych w trzech formułach – Formuła 2012, Formuła 2017, Formuła 2019. 7 czerwca br. wystartowała sesja egzaminu zawodowego w Formule 2019. Z kolei 21 czerwca br. rozpocznie się sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 i w Formule 2017. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie w części pisemnej co najmniej 50 proc. punktów, a w części praktycznej – 75 proc.

Egzaminy z części praktycznej są przeprowadzane według szczegółowych harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. W Formule 2019 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 83000 osób przystępujących do egzaminu w 123 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 84 000 osób w 123 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą: opiekun medyczny, technik logistyk, technik usług kosmetycznych, technik ekonomista, technik administracji, florysta.

W Formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 1 500 osób przystępujących do egzaminów w 138 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 3 800 osób w 141 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą: technik informatyk, technik elektryk, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych

W Formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 147 000 osób przystępujących do egzaminu w 223 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 161 000 osób w 225 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik elektryk, technik mechatronik, technik logistyk

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w Formule 2012 i w Formule 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w Formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/certyfikatów/dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/ dyplomów zawodowych do szkół nastąpi 8 września 2021 r.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zawodowego, który odbywa się przy komputerze (Formuła 2019), nie są publikowane. Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE 25 czerwca 2021 roku od godz. 14:00. CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych.

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są w sesji letniej 2021 r. – podobnie jak w sesji zimowej 2021 r. w zaostrzonym rygorze sanitarnym

(JK, GN)

Egzaminy zawodowe. Problem ze sterownikami

Dyrektor Mirosław Cebula o praktycznej części egzaminu zawodowego: Martwię się o uczniów, regres widać w praktyce

Egzaminy zawodowe. Problem ze sterownikami