CKE: Jesteśmy po półmetku matury 2023. „Około 85 proc. egzaminów za maturzystami”

W poniedziałek tegoroczni maturzyści mierzyli się z chemią. Egzamin zdawało ponad 32 tys. uczniów. Po południu abiturienci sprawdzą swoją wiedzę z historii muzyki, którą będzie zdawać 329 osób. Oba przedmioty nie są obowiązkowe – piszą je tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Przypomnijmy, że wśród przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny. Do tej grupy zaliczane są także matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Poniedziałek to ósmy dzień matury 2023. Jak podała CKE za nami już półmetek tegorocznych matur, które są przeprowadzane w dwóch formułach. Nowej (Formuła 2023) dla absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących oraz starej (Formuła 2015) dla uczniów techników, którzy ukończyli.

Arkusze CKE znajdują się tutaj

(GN)

Matura 2023. W środę WOS oraz język niemiecki. Rozpoczęły się też matury ustne, które potrwają do 23 bm.

CKE: Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 23 do 25 maja 2023 r.