CKE: Nowa lista jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2023 oraz języków mniejszości narodowych

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego podpisanego przez szefa MEiN i opublikowanego w Dzienniku Ustaw Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała nową listę jawnych zadań w części ustnej z języka polskiego 2023. Liczba zadań zmniejszyła się z 227 do 110 (w porównaniu z pierwszym komunikatem CKE z września 2021 r.  – z 280 do 110).

Na egzaminie ustnym z języka polskiego maturzysta będzie losował zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań. Jedno z nich z zakresu lektury obowiązkowej (pytanie z grupy zadań jawnych), drugie – związane z literaturą lub z innymi dziełami sztuki. Zdający ma omówić je na podstawie dołączonego do polecenia tekstu, np. ikonograficznego, literackiego czy językowego (pytanie niejawne).

To już drugi aneks do listy zadań jawnych. Lista została opublikowana 1 września 2021 r. Potem pojawił się aneks z 13 czerwca 2022 r. (aktualizacja 26 sierpnia 2022 r.), z listy 280 zdań wypadło wtedy 53 zadania dotyczące lektur obowiązkowych nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych MEiN. Zostało 227 zadań, z których zostało obecnie, po ostatniej zmianie, 110 zadań. Można zapoznać się z nimi  tutaj. W dokumencie znajdziemy też wykaz zadań, które ujęto w pierwszym komunikacie z września 2021 r., lecz obecnie nie są one obowiązujące.

CKE opublikowała też pytania jawne z języków mniejszości narodowych, które będą obowiązywały na tegorocznej maturze.

Przypomnijmy, że egzamin maturalny rozpocznie się w czwartek 4 maja 2023 r. o godz. 9. testem z języka polskiego. W piątek 5 maja rano zdających czeka test z języka angielskiego, a po południu testy z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. W poniedziałek 8 maja o godz. 9. maturzyści przystąpią do egzaminu pisemnego z matematyki. W dniach 10-23 maja przewidziano część ustną egzaminu maturalnego.

(JK, GN)

Czarnek w ostatniej chwili zmienia zasady organizacji ustnej matury z języka polskiego

Czarnek: Na maturze 2023 wymagania będą obniżone o 20-25 proc.