Czarnek w ostatniej chwili zmienia zasady organizacji ustnej matury z języka polskiego

W 2023 i 2024 r. w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązywała będzie maksymalna liczba pytań wynosząca nie więcej niż 120. Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego podpisanego przez szefa MEiN. Przemysław Czarnek na zaledwie dwa miesiące przed maturą postanowił zmienić zasady organizacji egzaminu

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje listę „jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”.

Pierwotnie na liście znajdowało się 280 pytań z części ustnej egzaminu maturalnego, w 2022 r. listę skrócono do 227 pytań. Teraz ministerstwo edukacji – na zaledwie dwa miesiące przed egzaminem maturalnym – postanowiło liczbę tę zredukować do 120.

„W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 liczba jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ogłaszanych w komunikacie (…) wynosi nie więcej niż 120” – czytamy w rozporządzeniu opublikowanym w „Dzienniku Ustaw”.

RPO do MEiN: Różnice między starą a nową maturą nie zapewniają równych szans na studia

Jednocześnie liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ma wynosić co najmniej 120, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących w szkole do tego egzaminu.

W roku 2023 i 2024 ograniczona zostanie także liczba jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – tym razem do 50.

Kiedy maturzyści zdający w tym roku egzamin ustny z języka polskiego poznają ostateczną listę pytań? Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektor CKE opublikuje je do 17 marca 2023 r. „W aneksach dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogranicza liczbę jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego do liczby wskazanej” w nowym rozporządzeniu.

Maturzyści, którzy przystąpią do ustnego egzaminu z języka polskiego w 2024 r. poznają ostateczną listę pytań egzaminacyjnych do 15 czerwca 2023 r.

Nie wiadomo, jaki praktyczny wpływ wszystkie te zmiany będą miały na przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. Ostateczna lista pytań do egzaminu maturalnego opublikowana zostanie bowiem w ostatniej chwili, gdy nauczyciele wraz z uczniami będą już finiszowali z przygotowaniami do egzaminu dojrzałości.

Przypomnijmy, że egzamin maturalny rozpocznie się w czwartek 4 maja 2023 r. o godz. 9.00 tradycyjnie już testem z języka polskiego. Następnego dnia, tj. w piątek 5 maja, zaplanowano rano test z języka angielskiego, a po południu testy z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Egzamin z matematyki odbędzie się dopiero jako trzeci w kolejności, w poniedziałek 8 maja o godz. 9.00.

W dniach 10-23 maja przewidziano część ustną egzaminu maturalnego.

W tym roku egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w dwóch formułach:
* w Formule 2023 – dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO; dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości; dla osób, które ukończyły szkołę za granicą, ale szkoła, którą ukończyli, nie uprawnia ich do podjęcia studiów wyższych w Polsce i przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
* w Formule 2015 – dla absolwentów 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości i absolwentów wszystkich pozostałych typów szkół z lat 2005–2022.

CKE udostępniła m.in. harmonogram matury w 2023 r. Egzamin z języka obcego przed egzaminem z matematyki

(PS, GN)