CKE o odwołaniach po egzaminie dojrzałości. W przypadku 57 zadań rozstrzygnięcia na korzyść maturzystów

Tegoroczni maturzyści złożyli do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołania w zakresie oceny ponad 1,5 tys. zadań; największa liczba odwołań dotyczyła zadań z biologii i z języka polskiego, Kolegium podjęło rozstrzygnięcia na korzyść maturzystów w przypadku 57 zadań – podała PAP powołując się na informacje CKE.

Zgodnie z przepisami, każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia odnośnie oceny może wystąpić – tak jak w latach ubiegłych – o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE – po rozpatrzeniu wniosku – może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Podobnie jak w latach ubiegłych, maturzyści, którzy nie zgodzili się z rozstrzygnięciem dyrektora OKE, odwołali się do KAE. Maturzyści odwołali się w zakresie oceny 1 564 zadań (stan na 10 września br.). Największa liczba odwołań (ogółem ok. 82 proc.) dotyczyła zadań z: biologii na poziomie rozszerzonym (842 zadania) oraz języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (441 zadań). Kolegium podjęło rozstrzygnięcia na korzyść maturzystów w przypadku 57 zadań; w przypadku pozostałych zadań (1 507) – Kolegium utrzymało rozstrzygnięcie dyrektora OKE.

Podobnie jak w latach ubiegłych, maturzyści, którzy nie zgodzili się z rozstrzygnięciem dyrektora OKE, odwołali się do KAE. Maturzyści odwołali się w zakresie oceny 1 564 zadań (stan na 10 września br.). Największa liczba odwołań (ogółem ok. 82 proc.) dotyczyła zadań z: biologii na poziomie rozszerzonym (842 zadania) oraz języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (441 zadań). Kolegium podjęło rozstrzygnięcia na korzyść maturzystów w przypadku 57 zadań; w przypadku pozostałych zadań (1 507) – Kolegium utrzymało rozstrzygnięcie dyrektora OKE.

(JK, GN)

Źródło: PAP, CKE

CKE podała ostateczne wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałości zdało 83 proc. absolwentów