CKE podała ostateczne wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałości zdało 83 proc. absolwentów

Maturę zdało 83 proc. tegorocznych absolwentów szkół średnich. Dane uwzględniają zdających egzaminy w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu – poinformowała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 87 proc. przystępujących do egzaminów, a spośród absolwentów techników – 75 proc.

Według ostatecznych danych opublikowanych przez CKE, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych maturzystów (w liceach – 96 proc., w technikach – 93 proc.), z matematyki – 84 proc. (w liceach 88 proc., a w technikach – 77 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 94 proc. (liceach 96 proc., a w technikach – 92 proc.).

Maturę z języka niemieckiego zdało 87 proc. (w liceach – 91 proc., w technikach – 83 proc.), z rosyjskiego – 93 proc. (w liceach – 94 proc., w technikach – 91 proc.), z francuskiego zdało 97 proc. (w liceach – 98 proc., w technikach – 69 proc.), z hiszpańskiego – 97 proc. (w liceach – 98 proc., w technikach – 84 proc.), z włoskiego – 96 proc. (w liceach – 96 proc., w technikach – 100 proc.).

Egzaminy z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego zdało 100 proc. przystępujących do nich.

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych na początku lipca – obejmujących tylko sesję maturalną majową – wynikało, że wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 81 proc. (prawo do poprawki miało 13,2 proc.), a wśród zdających w technikach maturę zdało 64 proc. (prawo do poprawki miało 24,9 proc.).

Tak jak w latach ubiegłych maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym).

Nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego). Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Nie było też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru.

Aby zdać maturę trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia.

CKE podała w piątek, że do egzaminów pisemnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym i w terminie dodatkowym w 2021 r. przystąpiło 274 831 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2021 r. przystąpiło 40 305 tegorocznych absolwentów.

Abiturienci, którzy zdawali egzaminy poprawkowe uzyskane przez siebie wyniki poznali w piątek, tego też dnia otrzymają świadectwa maturalne.

(JK, GN)

Są wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. MEiN: “Matura 2021 wypadła dobrze”

Raport: Spore różnice między wynikami matur w miastach i na prowincji

Matura do zmiany – od 2023 r.