Są wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. MEiN: „Matura 2021 wypadła dobrze”

By zdać maturę trzeba było uzyskać minimum 30 proc. z trzech obowiązkowych testów: j. polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. W tym roku udało się to 74,5 proc. absolwentom szkół średnich. 17,7 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu – podała w poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

To były wyjątkowe matury bo odbywały się w warunkach pandemii i zdalnego nauczania. Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81 proc., a prawo do poprawki ma 13,2 proc. W przypadku techników maturę zdało 64 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.

 – Gratuluję tym, który ten egzamin zdali i będą kontynuować naukę na studiach wyższych – mówił wiceminister Tomasz Rzymkowski. Dziękował także nauczycielom i dyrektorom szkół za organizację matur. – Ta matura wypadła dobrze. Nie ma większych odstępstw do wyników z poprzedniego roku – ocenił wiceszef MEiN. – Do matur przystąpiło 217 430 abiturientów – przekazał minister Rzymkowski. Przypomniał, że wymagania tegorocznej matury były inne i wynikały z rozporządzeń ministra MEiN, a nie programu nauczania.

Obowiązkowy egzamin z j. polskiego zdało 93 proc, z matematyki – 79 proc, natomiast maturę j. angielskiego zdało 94 proc. Najlepiej w trakcie matury poradzili sobie maturzyści z woj. małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

– Wbrew wieszczeniu, że matura będzie katastrofą, nie było tak źle – mówił podczas konferencji dyrektor CKE Marcin Smolik. – Maturzyści osiągnęli wyniki lepsze o jeden lub dwa punkty procentowe niż w roku ubiegłym – tłumaczył.

Dyrektor CKE podał, że 74,5 proc. maturzystów zdało maturę, 17,7 proc. może podejść do egzaminu poprawkowego, a 7,8 proc matury nie zdało. Wśród absolwentów liceów osoby które nie zdały stanowią 5,8 proc., wśród absolwentów techników – 11,1 proc.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu, a w przypadku więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Egzaminy ustne, z racji pandemii, nie były w tym roku obowiązkowe. Mogły być realizowane, jeśli potrzebowaliby tego uczniowie w przypadku rekrutacji na zagraniczne uczelnie. Takich egzaminów przeprowadzono łącznie 692.

Wyniki matur 2021 pojawiły się w poniedziałek rano na kontach maturzystów w systemie Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Maturzyści swoje wyniki mogą sprawdzać od godz. 8.30 w internecie, logując się do swojego konta w tzw. systemie ZIU – Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika.

Przypomnijmy, że w tym do egzaminu maturalnego przystąpiło 273 tys. 419 osób. 15,5 proc. absolwentów skorzystało z wprowadzonej zmiany, przez którą nie było obowiązku przystąpienia do matury rozszerzonej z któregokolwiek przedmiotu.

Tegoroczne matury były łatwiejsze ze względu na pandemię koronawirusa. Czy mniejsze wymagania przełożyły się na solidne wyniki w tym roku? W 2020 roku 74 proc. czyli 191 tys. 734 osób ukończyło egzamin dojrzałości z pozytywnym wynikiem. 8,8 proc. (22 tys. 900 osób) maturzystów nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu, a tym samym matury.

17,2 proc. zdających nie zaliczyło tylko jednego przedmiotu, co dało im prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Najwyższy odsetek zdanych matur wystąpił w województwie małopolskim, gdzie 78 proc. maturzystów uzyskało pozytywne wyniki. 69 proc. to najniższy odsetek zdanych matur w województwie warmińsko-mazurskim.

(JK, GN)

Maturzyści na start!

Pozytywizm na maturze. Tematy z “Lalki” i “Ziemi obiecanej”

Matura 2021. Dziś matematyka i historia muzyki

Matura do zmiany – od 2023 r.