CKE opublikowała arkusze matury 2023 z matematyki. Jak poziom egzaminu oceniają zdający?

Zakończył się pisemny egzamin maturalny z matematyki. To  ostatni z obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, z którym musieli zmierzyć się abiturienci. Dotychczasowe egzaminy były oceniane przez zdających jako łatwe. Po teście z matematyki, którą oblewa zawsze najwięcej osób, zdania są jednak podzielone.

Do egzaminu z matematyki w formule 2015 przystąpili absolwenci 3-letnich liceów i 4-letnich techników. Natomiast w formule 2023 matematykę pisali absolwenci 4-letnich liceów, którzy uczęszczali już do 8-letniej szkoły podstawowej.

Na rozwiązanie matury w starej formule absolwenci otrzymali 170 minut. Za rozwiązanie 36 zadań mogli zdobyć maksymalnie 46 punktów. Najwyżej punktowane zadanie dotyczyło graniastosłupów (pięć punktów). Maturzyści musieli obliczyć jego pole powierzchni.

Absolwenci liceów na rozwiązanie swojego arkusza otrzymali 180 minut. Również mogli zdobyć 46 punktów za 31 zadań. W ich arkuszu za najwyżej punktowane zadanie dotyczące ostrosłupa można było otrzymać cztery punkty.

„Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30° i ma długość równą 6” – czytamy w arkuszu. Maturzyści musieli policzyć jego objętość i pole powierzchni.

W trakcie egzaminu media społecznościowe zalały zdjęcia całego arkusza z matematyki. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) twierdzi, że wie, kto stoi za wyciekiem i zapowiada konsekwencje.

O tym, jak poszedł egzamin, maturzyści piszą też na Twitterze. Komentarze są skrajnie różne. Jedni piszą: matura była bardzo prosta. Inni obawiają się, że nie uda im się zdać.

W poniedziałek po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. Przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Wyniki tegorocznych matur poznamy 7 lipca. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 21-22 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Arkusze egzaminacyjne z matematyki w obu formułach są już dostępne na stronie CKE tutaj. Pełny harmonogram tegorocznej matury znajduje się tutaj

(JK, GN)

Trzeci dzień matury 2023. W poniedziałek abiturienci mierzą się m.in. z matematyką