Trzeci dzień matury 2023. W poniedziałek abiturienci mierzą się m.in. z matematyką

W poniedziałek o godz. 9.00 maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym w formule 2015 i 2023. Jest on obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Do egzaminu z matematyki w formule 2015 przystąpili absolwenci 3-letnich liceów i 4-letnich techników. Natomiast w formule 2023 matematykę pisali absolwenci 4-letnich liceów, którzy uczęszczali już do 8-letniej szkoły podstawowej.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w nowej formule potrwa 180 minut, a przeprowadzany w starej – 170 minut. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony w piątek 12 maja, rano.

W poniedziałek po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. Rozpoczną się o godzinie 14.00. Nie są obowiązkowe. Język kaszubski, język łemkowski oraz język łaciński i kultura antyczna należą do tzw. przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym. Przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Egzamin z języka kaszubskiego i języka łemkowskiego przeprowadzany w nowej formule potrwa 210 minut, a z języka łacińskiego – 180 minut. Czas trwania egzaminu z wszystkich trzech tych przedmiotów w starej formule to 180 minut.

Tegoroczni maturzyści muszą mierzyć się z wieloma zmianami, wprowadzonymi przez MEiN. Znacznej różnicy uległ harmonogram maturalny. Choć zawsze to matematyka była przedmiotem, który uczniowie zdawali drugiego dnia, w tym roku zdają ją trzeciego dnia – po języku angielskim.

(JK, GN)

“Przedwiośnie” i “Pan Tadeusz” na maturze – aktualizacja

Drugi dzień matur. Dziś języki obce