CKE przypomina: Egzamin ósmoklasisty już wkrótce

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 mln arkuszy egzaminacyjnych – poinformowała CKE. Egzamin zaplanowany został na 16-18 czerwca br.

Podobnie jak matura, tegoroczny egzamin ósmoklasisty został przełożony z powodu pandemii koronawirusa. Uczniowie przystąpią do niego w dniach 16-18 czerwca br.

Jak przypomniała Centralna Komisja Egzaminacyjna, we wtorek 16 czerwca o godz. 9.00 ósmoklasiści napiszą egzamin z języka polskiego, dzień później – z matematyki, a 18 czerwca – z języka obcego nowożytnego.

W 2020 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych.

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty CKE we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 137 różnego rodzaju arkuszy, w tym:
* 77 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim i litewskim
oraz
* 60 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych.

Prawie 96 proc. ósmoklasistów zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki – arkusz z tego języka rozwiąże 3,8 proc. uczniów VIII klasy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5 proc. ósmoklasistów.

CKE przypomniała, że ze względu na zmianę terminu egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym w 2020 r., na stronie tytułowej arkusza znajdować się będzie termin egzaminu ósmoklasisty, w jakim pierwotnie miał się on odbyć (w kwietniu 2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.).

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez OKE. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

(PS, GN)