CKE: Rozpoczęła się sesja letnia egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Częścią praktyczną w modelu „z dokumentacją” rozpoczęła się w czwartek letnia sesja egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sesja potrwa do 29 czerwca.

Były matury, sprawdziany ósmoklasistów, przyszedł czas egzaminy zawodowe w sesji letniej. To intensywny okres zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli i egzaminatorów.

1 czerwca 2023 r. rozpoczęła się sesja egzaminu zawodowego w Formule 2019 oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 i w Formule 2017. Egzamin składa się z dwóch części – części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Część pisemna dla wszystkich zdających w Formule 2012 lub 2017 odbędzie się 2 czerwca 2023 r., a w Formule 2019 w terminie 2 – 7 czerwca 2023 r. Część praktyczna w Formule 2012, 2017 i 2019 odbywa się w terminie 1 – 18 czerwca 2023 r., według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje  egzaminacyjne.

W Formule 2019 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 236 000 osób przystępujących do egzaminu w 226 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 253 000 osób w 225 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą:

>>Technik informatyk
>>  Technik logistyk
>> Technik żywienia i usług gastronomicznych
>> Technik ekonomista
>>Technik usług kosmetycznych
>> Technik handlowiec
>> Technik sterylizacji medycznej
>> Technik masażysta
>> Technik rolnik
>> Florysta
>> Technik mechatronik
>> Technik reklamy
>> Technik usług fryzjerskich
>> Technik pojazdów samochodowych
>> Technik hotelarstwa
>> Technik elektryk
>> Technik administracji

W Formule 2012 do części pisemnej i praktycznej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 300 osób przystępujących do egzaminów w 80 kwalifikacjach. W Formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 800 osób przystępujących do egzaminu w 100 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 1 800 osób w 109 kwalifikacjach.

Warunki zdania egzaminu:  część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskani; część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania. Po zdaniu obu części egzaminu w Formule 2012 i 2017 zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w Formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

CKE informuje, że wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji LATO 2023 będą dostępne w dniu 31 sierpnia 2023 r. od godziny 10:00.

Informacja CKE na temat egzaminów znajduje się tutaj

(GN)

CKE: Ruszyła zimowa sesja egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie