CKE: Ruszyła zimowa sesja egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

9 stycznia 2023 r. rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu zawodowego w Formule 2019 i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 i w Formule 2017.

Egzamin składa się z dwóch części – części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Część pisemna dla wszystkich zdających w Formule 2012 lub 2017 odbędzie się 10 stycznia, a w Formule 2019 w terminie 10 – 14 stycznia. Część praktyczna w Formule 2012, 2017 i 2019 odbywa się w terminie 9 – 21 stycznia 2023 r., według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Jak podało CKE w Formule 2019 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 192 000 osób przystępujących do egzaminu w 220 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 198 00 osób w 204 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą: technik informatyk, technik logistyk., technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun medyczny, technik rolnik, florysta, technik mechatronik, technik budownictwa, technik reklamy, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik organizacji turystyki, technik hotelarstwa, technik elektryk, technik administracji, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

W Formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 190 osób przystępujących do egzaminów w 57 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 400 osób w 82 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach.

 W Formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 2 600 osób przystępujących do egzaminu w 131 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 6 100 osób w 129 kwalifikacjach w zawodach.

Warunki zdania egzaminu:

>> część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania

> >  część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania.

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w Formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w Formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

CKE informuje, że wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji ZIMA 2023 będą dostępne w dniu 31 marca 2023 r. od godziny 10:00

Więcej informacji na stronie CKE tutaj

(GN)

CKE: Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminie zawodowym w sesji letniej 2022