CKE udostępniła na swojej stronie „szkolne rozmówki ukraińsko-polskie” – materiał pomocniczy dla nauczycieli

Centralna Komisja Egzaminacyjna do 8 kwietnia 2022 r. – będzie publikowała na swojej stronie internetowej krótkie rozmówki ukraińsko-polskie, zawierające słownictwo i zwroty, które mogą okazać się przydatne w kontekście szkolnym, w związku z przyjmowaniem do szkół polskich dzieci uchodźców z Ukrainy. „Ogółem planujemy opublikowanie 12 krótkich materiałów. Każdy będzie się składał z książeczki (plik .pdf) m.in. ze słownictwem, przydatnymi wyrażeniami, przykładowymi dialogami i tekstami oraz z nagrań całości materiału z każdej książeczki” – informuje w komunikacie dr Marcin Smolik, dyrektor CKE.

Zaplanowana seria, zatytułowana „Szkolne rozmówki ukraińsko-polskie”, została opracowana przez pracowników Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego dr Katarzynę Jakubowską-Krawczyk, dr hab. Svitlanę Romaniuk oraz dr Martę Zambrzycką. Rozmówki to materiał pomocniczy dla nauczycieli nieznających języka ukraińskiego, którzy pracują z uczniami z Ukrainy.

„Opracowany materiał nie stanowi kompletnego kursu językowego. Nie znajdą w nim Państwo systematycznego wykładu zasad gramatyki, szerokiego zakresu słownictwa, ćwiczeń oraz powtórek. Materiał opracowywany jest z myślą o możliwych sytuacjach szkolnych i zadaniach, które uczniowie i nauczyciele wspólnie wykonują. Przygotowując kolejne rozdziały, Autorki korzystają nie tylko ze swojego bogatego doświadczenia, ale również konsultują swoje pomysły z nauczycielami, którzy już rozpoczęli pracę z dziećmi z Ukrainy i zgłaszają im swoje potrzeby” – informuje CKE.

Na stronie internetowej CKE (https://cke.gov.pl/materialy-w-jezyku-ukrainskim/) dostępne są też materiały – zadania egzaminacyjne – w języku ukraińskim z: matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wos, zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla 6-
letniej szkoły podstawowej, 8-letniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

„Nie są to materiały przygotowane specjalnie dla uczniów, którzy w ciągu ostatnich dni przybywają do Polski z Ukrainy. Są to materiały opracowane w latach ubiegłych na potrzeby informatorów oraz arkuszy pokazowych i próbnych sprawdzianu, egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego dla uczniów oddziałów/szkół, w których język ukraiński jest nauczany jako język mniejszości narodowej. Materiały te mogą okazać się jednak Państwu przydatne w zaistniałej sytuacji, ponieważ są tłumaczeniem na język ukraiński materiałów zamieszczonych w tożsamych dokumentach dla uczniów polskojęzycznych. Mogą zatem Państwo np. wybrać takie samo zadanie w obu językach, co może ułatwić zaangażowanie uczniów ukraińskich podczas lekcji. Oczywiście materiały powinny być wykorzystywane jako zadania dydaktyczne, a nie egzaminacyjne (np. na klasówkach)” – wskazano.

Materiały dostępne są  tutaj.

(JK, GN)

ZNP w Częstochowie organizuje dla młodzieży z Ukrainy kursy języka polskiego. Związek pomaga uchodźcom także w inny sposób