Co MEN oferuje rodzicom i nauczycielom dzieci klas I-III? Dobre rady i kilka linków

Dobre rady, zachęty do regularnej pracy z dzieckiem, linki do serwisów internetowych – to właśnie składa się na przygotowany przez MEN “Praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców”

“Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. Przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych. Z poradnika mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej” – podkreślono w komunikacie ministerstwa.

Nie jest to rozbudowana publikacja. Poradnik ma tylko 7 stron. W większości składają się na niego dobre rady adresowane głównie do rodziców. Ministerstwo edukacji nie ukrywa bowiem, że w okresie zdalnych zajęć to właśnie na rodzicach ciąży najważniejsza część edukacji swoich dzieci.

“Rodzice powinni spokojnie przedstawić dzieciom sytuację, w której się znalazły, wyjaśniając przyczyny izolacji. W domu Rodzice w sposób naturalny bawią się z dziećmi i każda zabawa, gra, rozmowa, wspólne oglądanie filmu to formy wspierające rozwój dziecka. Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu daje możliwość częstszych rozmów z dziećmi na interesujące je tematy” – radzi MEN.

“Dziecko najlepiej rozwija się, kiedy uczestniczy w procesie nadawania znaczeń czynnościom i działaniom, które wykonuje. Wynika to z naturalnej potrzeby działania” – czytamy w poradniku.

Dlatego nauczyciele mają zlecać rodzicom do wykonania wraz z dziećmi projekty plastyczne, techniczne, zabawy badawcze lub eksperymenty do wyboru, zabawy i zajęcia powiązane z treściami realizowanego programu w danej klasie, ćwiczenia, twórczą aktywność uczniów. Rodzice mogą otrzymać ponadto e-podręczniki, zestawy ćwiczeń i zadań, linki do słuchowisk, audycji radiowych i programów telewizyjnych, a także programów i zabaw on-line.

Towarzyszyć temu mają “rodzinne projekty”, jak np. pieczenie ciasta, opracowanie rodzinnego księgozbioru, zorganizowanie turnieju gier planszowych.

“Obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej powinna być realizowana – przy współpracy nauczyciela i rodziców – w domu rodzinnym. W tym czasie, dla wspierania rozwoju dzieci, realizowane są konkretne zadania zapisane w podstawie programowej” – czytamy w części poradnika zaadresowanej do rodziców.

Według MEN, to właśnie rodzice mają “wspólnie z dzieckiem” ustalić godziny nauki “przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny”.

Część poradnika adresowana do nauczycieli jest symboliczna – to zaledwie 1,5 strony ogólnych zaleceń.

“Edukację wczesnoszkolną powinny charakteryzować: spokój i systematyczność procesu nauki, wielokierunkowość, dostosowanie tempa pracy do możliwości psychoruchowych każdego ucznia. Obecnie Waszym największym wyzwaniem jest koordynowanie pracy uczniów w warunkach nauki w domu, zgodnie z realizowanym programem nauczania” – poradziło ministerstwo nauczycielom klas I-III.

Niestety poza kilkoma dobrymi radami i znanymi już nauczycielom linkami do platform oferujących e-materiały edukacyjne, MEN nie ma nauczycielom nic więcej do zaoferowania.

Poradnik dostępny jest TUTAJ

(PS, GN)