Co się dzieje w SOSW w Sieradzu? Łódzki Kurator Oświaty: Jesteśmy zaniepokojeni; były kontrole, które wykazały wiele nieprawidłowości

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu zostały przeprowadzone trzy kontrole, które ujawniły wiele nieprawidłowości w zarządzaniu placówką oraz w prowadzeniu przez ośrodek działań edukacyjnych i terapeutycznych – poinformował Głos dr Grzegorz Wierzchowski, Łódzki Kurator Oświaty. Po wypowiedziach prezes Oddziału ZNP, starosty, nauczycieli oraz rodziców na temat sytuacji w SOSW w Sieradzu przedstawiamy stanowisko kuratorium.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu zostały przeprowadzone trzy kontrole, które ujawniły wiele nieprawidłowości w zarządzaniu placówką oraz w prowadzeniu przez ośrodek działań edukacyjnych i terapeutycznych. To m.in. systematyczne ograniczanie godzin zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych, za duża ilość dzieci w oddziałach, niewłaściwa organizacja nauki dla uczniów z różnymi stopniami niepełnosprawności – łączone zajęcia niedostosowane do zróżnicowanego poziomu dzieci; niewłaściwie zorganizowany dowóz do i ze szkoły, który uniemożliwiał udział w obowiązkowych zajęciach – dzieci musiały zwalniać się z zajęć, by zdążyć na autobus odwożący ich do domu; uniemożliwianie rodzicom podejmowania decyzji dotyczących specjalistycznych zajęć dla ich dzieci.

Starosta sieradzki był informowany o wynikach i zaleceniach kontroli. Jest to także obowiązek dyrektora, by powiadomić o nich organ prowadzący. Jednak do tej pory brak realizacji pokontrolnych zaleceń. Może to skutkować dalszymi nieprawidłowościami i niewłaściwym prowadzeniem zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. A to niewątpliwie działanie na szkodę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci powinny mieć bowiem zapewnioną właściwą opiekę i wszystkie zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne, jakich potrzebują. Tym bardziej, że państwo przekazuje samorządom środki na takie zajęcia i z roku na rok są one wyższe.

Nie jest prawdą, że rodzice są nie poinformowani o problemach placówki. To właśnie rodzice niepełnosprawnych dzieci wielokrotnie zwracali się do Kuratorium Oświaty w Łodzi, prosząc o pomoc. Stąd wspomniane kontrole. Jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się w placówce, także faktem zwalniania wysokiej klasy specjalistów pracujących od lat z dziećmi niepełnosprawnymi. W ramach posiadanych kompetencji i zgodnie z prawem oświatowym Kuratorium Oświaty w Łodzi będzie podejmować dalsze działania. Po to, by dzieci z terenu powiatu sieradzkiego miały zapewnioną właściwą opiekę i dostęp do zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Dr Grzegorz Wierzchowski

Łódzki Kurator Oświaty

(JK, GN)

Fot: Łódzki Urząd Wojewódzki

„Będzie to przechowalnia, a nie edukacja”. Nauczyciele i rodzice z Sieradza odpowiadają staroście w sprawie cięć w SOSW

Co się dzieje w SOSW w Sieradzu? ZNP: Cięcia dotkną głównie niepełnosprawne dzieci. Mamy odpowiedź starosty