Co z wyjazdami w ramach Erasmusa? FRSE wyjaśnia

Jeśli wyjazd w ramach np. Erasmusa się nie odbędzie, to organizatorzy imprezy będą mogli liczyć na uznanie poniesionych kosztów – poinformowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Szkoły w całym kraju zorganizowały swoim uczniom wyjazdy zagraniczne i wymianę w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus. Epidemia koronawirusa, która opanowała wszystkie kraje UE, zmusiła jednak organizatorów do odwołania wyjazdów. Część z nich poniosła wcześniej koszty.

FRSE zapewniła, że organizatorzy nie muszą się obawiać konsekwencji takich decyzji. „Jeśli z uzasadnionych powodów mobilność się nie odbędzie, bądź zostanie odwołana, a poniesiono już koszty tego wyjazdu, (np. kupiono bilety lotnicze, zarezerwowano noclegi itp.) wówczas FRSE może zastosować klauzulę o działaniu siły wyższej i uznać poniesione koszty, których nie udało się odzyskać w inny sposób” – poinformowała fundacja. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje w tej sprawie FRSE prosi organizatorów o kontakt z opiekunami projektów.

FRSE będzie wymagała m.in. przesłania uzasadnienia odwołania wyjazdu oraz udokumentowanych prób odzyskania poniesionych kosztów. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

„Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych decyzjach bądź komunikatach w tej sprawie” – zapewniła fundacja.

FRSE nie jest jednak w stanie odgórnie zakazać wyjazdów w ramach poszczególnych projektów. O tym, kierując się informacjami władz, muszą decydować organizatorzy. „FRSE nie jest upoważniona do udzielania wytycznych ani zgód w tym zakresie” – czytamy w komunikacie fundacji.

Niedawno jeden z nauczycieli ze szkoły na warszawskiej Białołęce został zakażony koronawirusem podczas pobytu wraz z grupą uczniów i dwojgiem innych nauczycieli w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus.

Nauczyciel z Warszawy zakażony koronawirusem. Z uczniami przebywał w Hiszpanii

Do 2018 r. z programu wymiany studenckiej Erasmus oraz jego następcy Erasmus+ skorzystało 200 tys. młodych ludzi z Polski i 10 mln na kontynencie. Na staże wyjechało ponad 100 tys. uczniów szkół zawodowych i techników z Polski. Program jest realizowany w Europie od ponad 30 lat. Polacy uczestniczą w nim od 1998 r. Budżet Erasmus+ w perspektywie finansowej 2014-2020 wynosił 14,7 mld euro. Program powstał w efekcie połączenia funkcjonujących wcześniej programów unijnych: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

(PS, GN)