Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce. Wśród nauczycieli najwięcej jest Ukraińców. Studenci wybierają zarządzanie

Niemal 23 proc. wszystkich nauczycieli zagranicznych stanowili Ukraińcy. Wśród zagranicznych nauczycieli akademickich znajdują się także osoby pochodzące z Niemiec (6,1 proc.), Włoch (5,5 proc.), Indii (4,8 proc.), Wielkiej Brytanii (4,2 proc.), Białorusi (4,1 proc.), Hiszpanii (3,9 proc.), Rosji (3,5 proc.), Czech (3,3 proc.), oraz Słowacji (3,3 proc.). – wskazano w raporcie „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce” przygotowanym przez ekspertów z Ośrodka Przetwarzania Informacji na zlecenie MEiN. Jak wskazano, w roku akademickim 2021/2022 polskie uczelnie zatrudniały 2458 nauczycieli akademickich pochodzących z zagranicy. Najwięcej nauczycieli cudzoziemców zatrudniają akademickie uczelnie publiczne.

W 2020 roku współczynnik umiędzynarodowienia studiów wyższych wynosił 6,8 proc., w 2021 roku 7,1 proc.. Jak podano w komunikacie w wartościach bezwzględnych pomiędzy tymi dwoma latami odnotowano wzrost liczby cudzoziemców o 3,34 tysiące, do poziomu 85,9 tysięcy osób w 2021 roku.

W Polsce jest coraz więcej zagranicznych studentów. W roku akademickim 2021/2022 42 proc. wszystkich studentów-cudzoziemców stanowili Ukraińcy, kolejne 13 proc. zaś Białorusini. W 2021 roku w Polsce kształciło się ponad 36 tys. studentów z Ukrainy, którzy stanowili 42 proc. ogółu studentów z zagranicy. Raport nie obejmuje okresu po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę.

„Najczęstszym wyborem wśród cudzoziemców w roku akademickim 2021/2022 było zarządzanie. Na wskazanym kierunku w 2021 roku w Polsce kształciło się 17 proc. studentów zagranicznych. Zauważalny jest również wzrost zainteresowania tym kierunkiem (o 975 osób) w porównaniu z rokiem poprzednim” – wskazano w raporcie.

Analizując wszystkie kierunki studiów najczęściej wybierane przez grupę studentów zagranicznych, zauważyć można także dużą popularność kierunku lekarskiego. W 2021 roku wybrało go 9 proc. cudzoziemców – podano. Niewiele mniejszym zainteresowaniem wśród cudzoziemców cieszyła się informatyka.

W raporcie wskazano również, że najwięcej studentów zagranicznych podejmuje studia w dużych miastach akademickich, takich jak Warszawa czy Kraków. Na uczelniach zlokalizowanych w woj. mazowieckim studia podejmuje blisko 26 tys. osób. Różnica między województwem mazowieckim a kolejnym (lubelskim) stanowi ponad 17 tys. osób.

Najwięcej cudzoziemców w roku akademickim 2021/2022 kształciła uczelnia niepubliczna: Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Studia na niej podjęło 4,9 tys. osób urodzonych poza granicami naszego kraju. W gronie uczelni publicznych prym wiedzie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Pełny raport dostępny jest na portalu RAD-on: tutaj

Jak wynika z kolei z raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” w poprzednim roku akademickim studentów zagranicznych było w Polsce blisko 89,5 tys. i pochodzili ze 180 krajów. Zagraniczni studenci stanowią obecnie ponad 7,3 proc. ogółu żaków w naszym kraju. Od lat najliczniejszą grupą studentów zagranicznych w Polsce są Ukraińcy. W roku akademickim 2021/22 roku naukę w Polsce pobierało 36 011 Ukraińców. Pełny raport znajduje się tutaj.

Przypomnijmy, że szczegółowy monitoring dotyczący ukraińskich studentów prowadzi Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Rektorzy objęli nim ponad 200 uczelni i instytutów PAN.

Wynika z niego, że dziś studiuje w Polsce ponad 21 tys. osób z Ukrainy, z czego najwięcej na Mazowszu. W Polsce kształci się też 118 doktorantów z Ukrainy, z czego najwięcej w Małopolsce. Łącznie na polskich uczelniach pracuje 1016 pracowników z Ukrainy. W tej grupie są nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni.

(GN)

KRASP: Na uczelniach w Polsce studiuje ponad 21 tys. studentów z Ukrainy