Czarnek na XII Ogólnopolskim Kongresie WDŻ: „Błąd antropologiczny prowadzi do wszelkich nieszczęść”

Chcemy, żeby wszyscy bez wyjątku uczestniczyli w tych zajęciach, chcemy, żeby wychowanie do życia w rodzinie było postawione na najwyższym piętrze, jeśli chodzi o ważność przedmiotu – mówił m.in. Przemysław Czarnek podczas XII Ogólnopolskiego Kongresu Wychowania do Życia w Rodzinie.

Przypomnijmy, że szef MEiN już podczas ubiegłorocznego kongresu w Częstochowie zapowiadał, że w roku szkolnym 2021/2022 “wychowanie do życia w rodzinie będzie priorytetem w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa” i wykreślił wkrótce potem z właściwego rozporządzenia zalecenie realizacji zajęć WDŻ na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej, by zwiększyć frekwencję.

W tym roku kongres WDŻ został zorganizowany siedzibie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i odbywał się pod hasłem „Szkoła – rodzinie. Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny”.

– Ci wszyscy, którzy robią młodym ludziom wodę z mózgu na temat ich płciowości i seksualności, są winni wielkich nieszczęść tych wszystkich młodych ludzi, którzy tracą pojęcie, kim są, jaką mają niezwykłą funkcję w życiu całego społeczeństwa – oświadczył m.in. Czarnek.

– Wiedza o tym, kim jest człowiek, jaki jest jego cel, czym jest rodzina, jakie są zadania rodziny i czym jest płciowość, musi być przedstawiona w prawdzie. Jeśli te sprawy nie są przedstawione w prawdzie, mamy do czynienia z błędem antropologicznym. Błąd antropologiczny prowadzi do wszelkich nieszczęść -mówił tajemniczo. – Nic tak nie szkodzi światu, Europie i Polsce, poszczególnym naszym wspólnotom, jak fałszywa wizja człowieka, błąd antropologiczny – dodał.

XII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie została zorganizowana przez: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

W konferencji uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz samorządowcy. Podczas Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie Czarnek nagrodził nauczycieli wyróżniających się w pracy wychowawczej. Medal Komisji Edukacji odebrało 27 nauczycieli.

(JK, GN)

Fot: MEiN

Czarnek zmienił listę lektur i zasady organizacji WDŻ

MEiN uruchamia kursy kwalifikacyjne w zakresie wychowania do życia w rodzinie. “Konserwatywna kontrrewolucja” rusza?

Czarnek: Wychowanie do życia w rodzinie priorytetem w roku szkolnym 2021/2022