Czarnek o spotkaniu z ZNP: Intenstywne, niezwykle merytoryczne, konstruktywne, argumenty dotykały sedna

To była intensywna, półtoragodzinna rozmowa, niezwykle merytoryczna i konstruktywna w tym sensie, że argumenty nie miały w ogóle charakteru politycznego i z tego się cieszę, tylko rzeczywiście dotykały sedna problemów, które w szkole są do rozwiązania – powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek, komentując w TVP środowe spotkanie z kierownictwem ZNP.

– Umówiliśmy się na kolejne spotkanie przy takim zespole, który ma się zajmować postulatami, zgłoszonymi przez nauczycieli w miasteczku ZNP. Zespół będzie poszerzony o inne związki zawodowe, (…) Solidarność i Forum Związków Zawodowych. Spotkanie będzie miało miejsce 30 listopada, serdecznie zapraszam związkowców, będziemy debatować. Debata jest potrzebna – stwierdził Czarnek.

Według Czarnka trzeba „dalej dyskutować, w jaki sposób spowodować, że system wynagradzania nauczycieli będzie bardziej sprawiedliwy”. – Bo dzisiaj nie jest sprawiedliwy dla samych nauczycieli. Są nauczyciele, którzy mają w klasie 30 uczniów, (…) i są nauczyciele, którzy mają pięcioro uczniów w klasie i dostają jeszcze dodatek wiejski – ocenił.

– Ale to już jest rola związków zawodowych przedstawicieli nauczycieli, żeby podpowiedzieć, jak ten system usprawnić – dodał szef MEiN.

Ze spotkania zadowolona była także wiceminister Marzena Machałek. – To było dobre, konstruktywne spotkanie – mówiła. – Jesteśmy za tym, żeby wynagrodzenia dla nauczycieli wzrastały, nawet w większym tempie niż zostały zaplanowane w budżecie na 2023 rok –stwierdziła sekretarz Stanu w MEiN.

–  Mamy zaplanowane podwyżki na poziomie 7,8 proc. Nie wykluczamy, i to też jasno powiedzieliśmy, zwiększenia wskaźnika w zależności od tego, jaka będzie sytuacja międzynarodowa i jakie będą wskaźniki finansowe oraz ekonomiczne – dodała.

Podczas spotkania rozmawiano również na temat świadczeń kompensacyjnych. Wiceminister Marzena Machałek zaznaczyła, że dzisiaj możliwość pracy na świadczeniach kompensacyjnych zarezerwowana jest dla nauczycieli, którzy realizują edukację w szkołach z dziećmi ukraińskimi.

Resort edukacji jest gotowy rozważyć to w stosunku do wszystkich nauczycieli tak, by móc łączyć świadczenia kompensacyjne z możliwością pracy, będzie to decyzja dyrektora w zależności od sytuacji, jaka jest w szkole. – To jest postulat do szybkiego rozważenia, do szybkiego zrealizowania – powiedziała wiceminister.

Rozmawiano także o znowelizowanej ustawie Prawo oświatowe i zapisach dotyczących kryterium oceny pracy nauczycieli. – Rozważymy te zastrzeżenia jeszcze raz. Natomiast z doświadczenia wiemy, że niejasne kryteria wcale nie pomagają we właściwej i sprawiedliwej ocenie nauczycieli przez dyrektorów, dlatego to ma wspomóc nauczyciela, nawet w odwoływaniu się od oceny, którą będzie uważał za niesprawiedliwą – dodała wiceminister.

Następne spotkanie przedstawicieli kierownictwa resortu edukacji z przedstawicielami kierownictwa ZNP odbędzie się 30 listopada.

(JK, GN)

Fot: MEiN

ZNP spotkał się z ministrem Czarnkiem. Wkrótce kolejne rozmowy w tej formule