Czwartek, to ostatni dzień pisemnych matur w tegorocznej sesji egzaminacyjnej

Dziś ostatni dzień majowej sesji matura 2021 – przypominają MEiN i Centralna Komisja Egzaminacyjna. O godz. 9 rozpoczął się egzamin z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym, a godz. 14 odbędzie się egzamin na poziomie rozszerzonym. W czwartek odbędą się także egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. To najrzadziej zdawane przez maturzystów przedmioty.

Przypomnijmy, że matury rozpoczęły się 4 maja. Przystąpiło do nich 271 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Dodatkowo do egzaminów przystąpiło też 96 tysięcy absolwentów z lat ubiegłych.

W tym roku, w związku z przedłużającym się zdalnym nauczaniem maturzyści nie musieli zdawać egzaminów z przedmiotów dodatkowych. Ale zdecydowana większość zdających i tak przystąpiła do tych egzaminów, bo tego wymagają uczelnie w trakcie rekrutacji na studia. CKE podała, że z możliwości niezdawania w tym roku przedmiotu dodatkowego zdecydowało się skorzystać 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

W związku z pandemią koronawirusa, w tym roku nie ma też matur ustnych. Mogą je zdawać tylko ci, którym wynik jest potrzebny w trakcie rekrutacji na zagraniczne uczelnie. W sumie w całym kraju egzamin ustny zdają w tym roku 842 osoby.

Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja i potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne są przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Abiturienci, którzy nie mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca. Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r.

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r., a dla osób poprawiających w sierpniu – 10 września 2021 r.

(JK, GN)

Maturzyści na start!